De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1089 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cz3222s42x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 30 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan loor de provincie Antwerpen Verschijrtende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochVVaal, iriaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Vlaanderen wil NU geen Vlaamsche Hoogeschool. (EENE UITDAGING). Het « Vlaamsche (?) Nieuws » dat op onverantwoordelijke wijze sinds geruimen tijd meent te mogen optreden in naam van « Vlaanderen » drukt, in zijn nummer van Zaterdag 2 September, bovenaan en triomphantelijk : « Vlaanderen begroet zijn Hoogeschool, » omdat het 104 (zegge hon- derd en vier) handteekens kan bekendmaken van Vlamingen, die het manilest voor de opening der Gentsche vervlaamschte Hoogeschool onderteekenden. WELNU WIJ BEWEREN — en zijn bereid het bewijs te leveren onder de hieronder aange- duide voorwaarden — DAT WIJ OP MlNDER DAN EENE MAAND TIJDS NIET 104, MAAR MINSTENS 500 HANDTEEKENS VERZAMELEN ONDER EEN MANIFEST TEGEN DE OPENING DER VLAAMSCHE UNI- VERSITEIT VAN GENT, EN, WEL VERSTAAN, 500 HANDTEEKENS VAN OVERTUIGDE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL GEDIPLOMEERDEN. WIJ BEWEREN ZELFS EN WILLEN DE PROEF iNLEVEREN, DAT WE DAARTOE GEHEEL VLAAMSCH BELGIË NIET BEHOEVEN ROND TE REIZEN. ^ Wij vragen enkel — en we nemen de zaak heel ernstig op, — dat het VLAAMSCHE NIEUWS v oî ONS LAND ons een vrijgeleide bekome van de Duitsche overheid, met de uitdrukkelijke beloîte dai noch zij die het initiatief op zich nemen die handteekens te verzamelen, noch zij die hun handteeken geven zullen, in niets zullen benadeeld worden. Wij zijn ook bereid het tegenmanifest met al de handteekens, in het « Vlaamsche Nieuws » of « Ons Land » te openbaren onder den titel : « Vlaanderen wil NU geen Vlaamsche Hoogeschool. » Het VLAAMSCHE NIEUWS moet den moed hebben — den noodigen invloed heeft het bij de Duitschers — ons te steunen in dien rechtmatigen eisch — AUDIATUR ET ALTERA PARS — zooniet trede het niet langer op in naam van ons Vlaanderen, en verbetere het zijn « Vlaanderen begroet, enz.» in « 104 op duizenden Vlaamsche Hoogeschool-gediplomeerden begroeten hun Hoogeschool. » Wij wachten op antwoord, en hoopen eerstdaags in de kolommen van het Vlaamsche Nieuws de uitkomst te mogen lezen harer poging bij de Duitsche overheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes