De Yzer

1971 0
01 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Augustus. De Yzer. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9g5gb1z424/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i Ee r st ] l J a a r g a n g. Nr 1 Prijs per Nummer : 10 Cent. 10 Oogst 1918. WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : Één ,iaah .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z.. 143 i/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1141 van 8 Oogst 1918 Aati den Lezer, Hier is een nieuw froniblad. Naast de dappere loopgraafbladen, die eenen bijzonder gunsligen invloed op het gemoed der soldaien uitoefenen, en die over hunnen liaard spreken, vraagt « DE YZER » cene plnais. De Yzer stroomt den roem onzer dooden! Zoo luidt het opschrift van een zevk, te Oostvleteren opgericht. Dezen roem, zullen wij trachten voort le kweeken. Wij zullen hem oprichten tegenover de eeuwige schande die de Duitsche Geschiedenis ten laste vcilt. « DE YZER » zal wezen een trouwe weerspiegeling van het leven op het Belgisch front. Aile nitingen der werk-zaamheid van ons leger zullen hier eenen weergalm vindert. Wij zullen den lezer onderhouden over zijne smarten, zijne vreugden, zijn zwoegen en zijne uitspanningen. Voorzeker is deze taak uitgebreid. Onze goede wil zal daarvoor niet onderdoen. Met de medewerking van allen, zullen wij die taak ten goede brengen. De Opstellers. Schetsen uit het Oorlogsleven in Vlaanderen. Over de lijnen loopen. 't Was Zomermaand. Disten Labaere zat mijmerig aan 't venster te kijken naar de donkerroode schijf der zonne die bachten den Stadenberg aan 't uitdooven was. — Zie, Sophie, sprak Disten tôt zijn vronw, die aan 't tellen zat in eenen ouden almanak hoeveel dagen er nog waren tôt Baafmis, uit oorzake zij dan in 1914 haren zoon voor den laatsten keer zag. Zie, Sophie, hoe 't nog zal waaien, de hemel zit als vuur. 't Is alsof ailes zou branden in Diksmuide. Kwestie zit onze Juul langs daar niet ? Ja, man. 't Mag er niet van af bij den Duitschman, nieuws krijgen van onzen Juul! Dat wij die scliijnheiligen wildeiï gelooven, zouden wij maar moeten schrijven... God weet wat zij met onze Jbrieven zouden aanvangen. Ik en ben niet veel voor te schrijven, Disten, en'k zal u zeggen w,aarom : mijn gedacht is dat de Duitschman ons een slechte toer wil spelen mits te zeggen dat hij gaat zorgen voor onze brieven. Zooveel beleefdheid heeft hij ons nooit vroeger getoond. Kijk maar rond ons, en zeker en vast zit er daar een Duitsche trek onder. Weet gîj nog van die 400 Russen die aan de Most aan den tram wrochten ? Dat is nu twee jaar geleden. Och arme, liebben die jongens afgezien ! Meer stokslagen dan lepelkost ! 't Zijn nu Fransche soldaten, die aldaar bezig zijn aan de straten. Zij gaan ook niet barsten van de goede dagen. 'k Gaf nog een boterham aan den magerslen der bende. Hij had nog geeii <t merci » gez&id, of ik kreeg kennis met de kolf van een Duitsch geweer. Hadde onze Juul hier geweest, 'k en gaf geen cent voor dien Duitschman ! Maar ja, wat willen wij aanvangen, Disten, wij moeten geduld liebben ! En denkt gij dat die Fransche jongens naar huis schrijven ? 'k Heb er een aangegaan, en hij zei mij dat er daar geen sprake van was, sedert April dat hij gevangen zat. Werken, nog werken, wei'nig kost en nooit geen brief !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Yzer behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Brussel van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes