Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1562 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5m28b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HEREAZHALS Tin-ge-iin-ge-lin-ge-Iîn-ge-iin-ling-iing I ! ! Denkt clal ge in Herenthals zijt... ge hoort op eens een gebel op straat... Janneke Stickers of Charel Mois kondigen aan dat er bij Frans Wouters een verken geslacht is dat wordt uit-verkochl... ofwel dat er soep te krijgen is in den « douche » van Sus Druits... \Ye hebben die gekende bel naar hier doen overbrengen en nu roept ze aan alleman loe : « Vult de er hierbijgevoegde kaart in en stuurt ze zoohaast mogelijk terug naar Ste-Adresse, 't is noodig, met al die veranderingen van adres, om in 't vervolg regelmatig « Herenthals » le ontvan-een ! ! En we voegen er bij zooals t'huis : eik zeg'ge liel voort ! Roekeloosheid. Ne keer bij ons' jongens van Herenthals ge-weest !... En hoera !! 'k mag weerkomen, mijn beste vriend Aalmoezenier Dubois 'l is die van uliën ook. hé hij heeft 't me smakelijk gevraagd, We staan wel op de markt niet, maar we verkoopen tocli gaarne. Hier ben ik met wat anders. Er was eens een klein ratteke, en dat heette knagelijntje. en 't wilde aan zijne moeder niet gehoorzaam zijn, (Bloemlezing van Bols.) 0 smakelijke, jollig'e tijd dat we straf schreven, ons broek versleten en de vrijheid van vogels en honden beneden. O Wardje zaliger ! ! ! ! Bounk Hi j (hoofdletter a. u. b.) Hij had er weeral eenen liggen. Vijfgeboden op een nuchtere, onnoozele maag, voor ééne keer in de studie zijne moe-de knoken, rechtstaande, met stil lawijd (al de boeken vielen) te hebben opgelicht. (Neen! 't was er niet voor gedaan). Die ijselijke ver-volging spoedde zich zell's naar u op de speel-plaats. Bounk ! gelijk een Vuurhaantje voor weerspannige ongehoorzaamheid alweder straf, straf en nog straf, Waarom ? Hij, (dat is te zeggen,) Hij, de prolessor, noemde iiet een roekeloos gevaarlijk spel, voet doen, kolvenie-ren, balkaatsen.... en Hij zag overal blauw-oogen en builen. bloed en gebroken lêen. Pre-cies of w'er ook niet meer van wisten '? De « Judas « dat was hij Nu had hij ook sclioon beroep te maken op ons verstand ; t was af, rads af Wacbt maar, « 'k zal u ■ ook wel irriterai, en mommelen, en met de voe-ien scliuivelen. » Vreeselijke scholierenwraak ! Maar ^ve troosten toch ons zelven, wijl we onze straf kribbelden, kneukelden ; vooreerst aan die vlèierij (we waren er allang van over-tuigd,) : dat we 1111 toch grooter werden, en met "t tipke van ons tong striebelden we tegen de rare dune donshaartjes onder onze neus, onze komende moustache ; een andere troost : Hij, de professer dus, en we scliok-schouderden nogal hoog' : « wat wilt g'er aan doen, » gelijk een gendarm, Hij was ervoor betaald om ons le pakken. We waren toen nog geen piotten !! Heeft de straf ons bel roe-kelooze afgeleerd ?? Uzeweèèèèè, wat ge 1111 denkt ! Vanwaar komt ge vandaan, dat g'ook 110g nat zijt ? Ja 'k, laat ons 1111 maar wat verder gaan !! 't 1s nu oorlog wè. 1k vraag 't nog : hebben het 011s' jongens 1111 afgeleerd ? of zijn 't nog de-zelfde loriassen ? Wablieft? N.uramer 12. mht toklating dhi? militaire overhkid Augustus 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes