Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1035 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 April. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445j588/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu 111 mer 20. MKT TOKI.ATING DKiï MILITAIBE OYKHHKII) April 1 i > 1 <S. HEREnZHALS F mBMb 1 ' MiuwKffini f ; ; :—\ -~,r, i«v^ ' I UJopcH uerûpreit) en uerzonDen a&n ôJ de sotôeten u&n 5ef tanton ROlEOSfFS^IKS ùi<? fkin ,oZ)reô QDoeuen Door dp EJHLMÛÛIIS fifmœzpnier'Jnu&fiedeate S*ii()reôse { en E. H. EYCKMAXS, Aai.mokzknieh, Z ,'116, 2e Hai. TXlijne reis naar Rome. Goede Vrienden van 7 Kanton. Is het waar dat ge allen met genoegeii eenc vértelling lezen zult? Men heefl me vérzekerd dat ik de Hereilthalsenaren eeuige aangeiiame stonden gunnen /al, en als 'I alzoo is, ga ik maar aanstonds aan '[ werk. 'I Is dus enkel eene vertelling. Ieder van L' deed voorzeker reeds de reis van "l iront lot in de groote stad Parijs ; daar-overzegik dan ook niets. l it Parijs vertrok-ken \ve, ( we zijn gedrieën, ) te hall' negen "s avonds, we leggen onze pakken in het net, trekken onze sehoenen en laarzen ait, worden zachtjes gewjegd en vallen in slaap. Hoe we geslapen hebben moet ik ook al niet vertellen, wanl ratten nil de loopgraven slapen overal even goed. We hadden, alvorens uit Parijs le vërtrek-ken, eene goede voorzorg genomen, we hadden « Bons » gevraagd ont te kunnen hrood koopen, en 't' kwam van pas, zulle. We worden îohd zeven uur wakker, maken een sehoon krnislee-ken om Onze Lieven Heer te bedanken, en bij l'en met gescherpte tanden, in bel smakelijk brood, een stukje chocolade daarbij, een slok kofïie er op ; een balve doode zon er bouger bij gekregen hebben.bad hij ons zien eten. Niet dat we klakkeurs zijn, maar we hebben toch liefst onze maag vol : daarbij, de pijp smaakt beter als men goed geëten heeft. We hebben er nog al eentje doorgelrokken, eer we te Modane waren. Dat is een Franseh stad je na-bij de Italiaansche grens, en vooralleer de groote hoogé bergen door te trekken, moeten we hier voor de donanen komen, ons Fransch geld uitwisselen tegen Italiaansch, en eens Il i ii k eten. Weeral eten, hoor ik er een zeggen. Wei vriendje ; in de bergen krijgl een menseli honger, juist zooals bi j ons in.de mastbossehen, en daarbij "t is nog maar mijn Iweede keer vandaag. Och ja, er is nog iets te doen. We moeten onze klok een uur vooruil sehuiven, wanl in Italie loopen ze voor, daar heel't men dezelfde uur als in Duitsehland ; en dat is, zeggen ze, omdat we daar diehter bij de zon zijn. 1k lieet dat allemaal flauwe praat. Doeli, wat wilt ge'er aandoen, in 't leger nioet men maar gehoorzamen als een goede soldaat, en dat ben ik, en daarom heb ik dan ook mijn uurwerk vooruitgezet en nu verder de bergen door. De eene tunnel volgl op de andere, een ervan is 12 km. lang. Hoe dat een menseli toeh niet bang is om er door le rijden ! Weet ge wat ik dacht ? dat we zulke boyaux moesten hebben op den Yzer, dan zou k er geerne bij zijn, zulle. Het is altijd sleelit op den oorlog te peinzen als men op reis is, en dus zullen we liever over wat anders spreken. Als we uit dieu tunnel komen, dalen we den berg af en we zitten volop in Italie, 't Is aardig, maar't eerste woord dat ik er gezien heb en het best onthouden, is « Ristorante » dat wil zeggen : hier verkoopt men Macaronie met nog wat bij, en als ge niet gefopt wilt zijn, tel dan goed uw geld na. Als ons moeder dat toeh moest weten, zei ik zoo tegen mijn twee kamaraden, dal ik nu al van gisteren avond in den trein zil, en dat bel alweer bijna avond is, en dat we nog maar goed half weg zijn. 't Is loch lang in den trein te zitten. Maar ze antwoordden niet, er is le veel nieuwigheid te zien ; heel andere pktnten en boomen dan bij ons, en vele bloemen. ('t VerVolgt.) M. E., Aalm,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes