Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1573 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5717m04h2j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 25. MET TOELATING DER MILITAIRE OVKKHKIl) Septcmber 1918. HEREAZHALS Uiorôt uenspreic) en verzorx)en aan ai <De aoîDaten uôJinet n&.oiQQ olOtcl1©oocâ I die onoeuen ùoor de EilOsllBâfiâ fifmoezenier^TnuûIiederi te S*ftDf<?ôSe f en E. H. EYCKMANS, Aai.moezenier, Z 316, 2e Bat. Meldenhulde. In nummer 21 stichtten wé het werk : « Herenthals Heldenhulde ». Laat ons een blik terugwerpen op de drie verloopen maanden, en na'gaan wat er do or het nieuw werk van « Herenthals » werd verricht. Vooreerst hoeft het gezegd, dat « Herenthals-Heldenhulde » vanwege onze jongens, de warmste bijtreding, en de mildste ondersteu-ning vond. Zelfs lieden, startnde buiten onzen broeder-bond spraken en schreven met lof over ons nieuw werk. Menigvuldige aanmoedingsbrieven die we ontvingen, getuigen het. Dit ook alreeds was voor ons eene belooning... In het Oogstnummer van dit frontb-lad ver-scheen de 4e inschrijvingslijst. Te samen met de 3 voorgaande, brengt ze ons tôt de som van 966.45 fr. Zooveel was er dus, einde Augustus, voor « Herenthals-Heldenhulde » bijeen gebracht. Naarmate we het geld ontvingen, bestelden we de zerken : eene eerste besteîling" van 3 zerken werd gedaan den 29dc Juni, voor onze vrienden : Alfons Mois, Frans Peeters en Aug. Horemans ; allen van Herenthals. Voor Allons Mois werden speciaal 50 fr. ge-gestort, en voor Frans Peeters bestond eene inschrijvingslijst die de 50 fr. (prijs van een zerk) reeds overtrof. Voor Aug. Horemans werd dus, met de ge-zamentlijke stortingen, de eerste zerk van « Herenthals-Heldenhulde » gekocht. Op 31e" .Tuli bestelden we nogmaals 6 zerken voor onze gesneuvelde broeders : Peers Joseph van Grobbendonck, Frans Smolders van Ach- ter-Oolen, F. L. Stappaerts van Tliielen, F. J. Yan Gorp van Lichtaert, Victor Van (iorp van Casterlee, en Louis Verwerft van Vorsselaer. Dan eindelijk, deden we eene besteîling van 10 zerken voor de volgende gesneuvelde sol-daten van bet Kanton Herenthals : Denis Lie-vens van Herenthals, Raymond Becquet van Herenthals, Hubert Leysen van Herenthals, iVlfons Verwimp van Achter-Oolen, August Van Dyck van Norderwijck, Piedfort van (iierle, Van Den Broeck van Wechelterzande, August Peers van Grobbendonck, en Jos. Van Den Broeck van Lille. Zoodat « Herenthals-Heldenhulde tôt hiertoe in 't geheel 18 zerken plaatste of althans be-stelde.Zoo staat dan alvast de hell't van het werk achter den rug, Want op de verschillige krijgs-kerkhoven achter het front liggen nagenoeg 42 soldaten van het Kanton begraven. lk tel daarin niet mee degenen die te dichte achter de vuurlijn begraven zijn, ook niet degenen die in Frankrijk in een hospitaal over-leden, daar begraven werden. Met die grafsteden kunnen we ons voor als nu, tôt ons groot spijt niet bezig houden. Die blijven, gelijk reeds werd gezegd, voor later. Maar onder die 42 graven zijn er eenige, waarop een zerk of een schoon kruis werd geplaatst door de Kic, of zelfs door een trou-wen vriénd. Daaraan raken we natnurlijk niet, en op die graven zullen we later een gedenkplaat van Herenthals-Heldenhulde plaatsen. Zoodus was er op einde van Oogstmaano voor zerken uitgegeven 18 maal 50 fr. is 900 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes