Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1070 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Mei. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/736m03zc9r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 9. Mei 1917. HEREnZHALS Liiiifisaai ', ' . : —: : \r v : baai Wordt uerôpreic) en verzonDeo aan d de âûfôaien \j'és) F)erh(\nbn REEEJIBB^LS ôiefiun edrea opoeuen ôoor ôe EKMiûlS fîfrooezenier Inuafiedgate S^Ôresse en EU E¥£HHnlflâ f¥moezpnipr 6e u nie-Reoi ment ive (tV"1 fopfbi.srb i pr>pr Belangrijk Bericht. We verzoeken nogmaals onze vrienden van 't Kanton Herenthals, hun juist adres op te geven. We zullen in de onmogelijkheid zijn het bladje testuren aan de soldaten van 't front die hun nieuw adres met C niet laten kennen. Elk zegge het voort ! Een die er iets van weet... Wanneer ge in den pikdonkeren nacht, on-der regen- en sneeuwbuien onder langs uwe ooren voorbijfluitende kogels, door de slijke-rige « boyaux » strompelt, en ge met uw achterste het slijk van de passerellen vaagt, en ge voor- en achter u nog" hoort laehen met uw ongeluk . . . wat moet ge dan doen '? Heel eenvoudig opstaan, en niet vloeken ! Wanneer ge op uw stroo ligt, in de donkere abris en ge droomt zoo schoon van uwe ouders, van uw dorp, van uw vroeger leven en als ge uit uw droom gewekt wordt door den korporaal of sergent die aan het krakende deurtje roepen komt : « Debout, les hommes, au travail, de kleine schupjes meenemen »... Wat moet ge dan doen '? Den slaap uit uwe oogen vrijven, opstaan, en niet vloeken maar met moed het Vaderlând in zakjes scheppen ! Als ge op jacht zijt in uw hemd of onder-Ijroek en ge de eene na de andere doodnijpt, dan moogt ge wel zeggen « nog n'en dikke » of « nog n'en cavalier » maar er geenen God... of Non de... l)ij doen ! Als er een van die dikke viervoeters met langen staart u 's naehts komt wakker kussen, dan moogt ge wel kwaad zijn, met schoenen werpen, een halve seclie wakker huilen, maar God... er niet bij doen ! Als ge 's morgends met « colere » bestatigt dat de muizen al de kruim van uw brood opgesmuld hebben, en toch beleefd genoeg waren om de harde korsten voor u le laten . . . dan riemt ge uwen buik in tôt dat ge iets anders vindt . . . zegt dan n'en keer : nondekeu de sm... maar vloekt niet. Wanneer ge gedurende twee, drie lange uren onder stortbuien en huilenden wind op waeht siaat en ge de vijandelijke kogels tegen het stalen scliild hoort kletsen, wat moet ge dan doen ? Uw magazijn ballen naar den Duitsch jagen en nog een, en nog een andere.... maar dan moet ge ook denken op vader en moeder voor wie g'ij vecht, dan moet ge ook denken dat 't moordend staal u kan treffen, en dan moet ge een weesgegroetje bidden opdat God u spare en ge eens vader en moeder moogt weer zien ! En wanneer in 't kantonnement gesproken wordt over vrouwen en over zoogezegd plezier en over verbeestend vermaak, wanneer men bezig is met hetgeene vuilaards zelve vuile klap noemen, wat moet gij dan doen '? Zwijgen, niet meedoen en weggaan zoo 't mogelijk is, en uwe gedachten en uwe verbeelding rein houden. Zoudt ge 't niet doen ware uwe moeder daar, of uwe vrouw, of uwe verloofde ? En zoo een vuilaard u voorstelt mee te gaan naar een slecht huis, naar eene sleehte vrouw, waar uwe deugd uwe eerbaarheid uwe gezond-heid zouden kunnen schipbreuk lijden... wat moet ge dan doen ? Met verontwaardiging dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes