Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

898 0
01 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 December. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9w08w38n0g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nlimincr 16. MET TOELATïNG DEK MILITAIRE OVERHEH) De ce m ber 1917. HEREnZHALS \{jJ orx)t uenspreic) en verzorx)eo a&n ôJ ()<? 5û(ô£vieo u&n fieftaoton REMEHSBiBILlS) ! ôi(? j~kio oDrea aooeuen ûoor t)p EJnLSMIIBlîlS i^frDOPZGnier Xnu0.fi60f2n.f6 5*<^Dn?ôS0 en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. Aan onze dappere jongens van 't Kanton Herenthals, een Zalipn Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar ! Dat is de vurige wenscli die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Sotdaten . Moge de Heer (d die moedige zonen van 7 diuirbaar Kempenland zegenen en bewaren ! En goede urienden, in 7 jaar dat haast begint, is 7 er op te doen. Houdt moed ! En binnen kort groote bijeenkomst op de markt te Herenthals. Dan zal de beiaard spelen ! Lectuur. « Herenthals » drukte inzijn vorig nummer... « een deugdelijk blad is insgelijks « Ons Vacler-land » uitgegeven le Calais ». Eenliartelijkdanken kwam aan «Herenthals» toe vanwegede redactie van « Ons Vaderland». En we herhalen het nog, dit blad is zeker het beste, het aangenaamste, het leerrijkste : eene gepaste lectuur voor onze jongens. We spre-ken van « Ons Vaderland » dat te koop is bij aile de gazetventers van het front, waar het toekomt met de laatste oorlogsberichten, de-zelfde gelijk in de fransche gazetten. Het blad is opgesteîd in den geest en naar den zin en den smaak der Vlamingen : het is het dagblad van onze jongens, met sappige lectuur, met gezonde, christelijke kost, en met veel belan-gend nieuws uit bezeL België. Die aanbeveling, die voor titel voerde « Lectuur » brengt er mij oj), wat meer diensaan-gaande te kapiteleeren. Als gazetten koopt ge dus het dagblad : « Ons Vaderland » en het weekblad « De Stem uit België ». Ongelukkiglijk dat is geen lezens ge- noeg om den tragen lammen tijd te dooden. Er moel bijkomen. Daarom trachten ons man-nen naar boeken, naar studie, naar hooger leven. De meeste aalmoezeniers, dank aan het S. K. V. H. bezitten nu eene kleine verwisse-lende bibliotheek. De « Belgische Standaard » stichtte aan het tront ook eenige leeszalen. Voor meei ontwikkelden en propagandisten bevelen we « Yzerbloeijien » en «Miles Christi» aan. Zoo vindt ge, gezonden, smakelijken kost. Yeel van het overige dengt niet ! Ho ! AYat wordt er al in de lianden van ons jongens gestopt ! Yroeger mochten die vuil prullen over de grens niet ; nu komen die onder band toe. Geillustreerde bladen : eene tentoonstelling van lintjens, strikjes, kouse-banden, broeken en keurslijven ! Eene wulp-sche modekataloog, waarop ze hun ziek ver-krachtend afpeuren. Wat al onnoemelijk vuil proza vond ik in hunne handen, onder vorm van goedkoope boekuitgave. De titel alleen zou moeten doen blozen, verre van zoo jets in huis te dulden. Aile de slinksche zedentafereelen en verhalen eindigen met zelfmoord, na een driftig" leven in ong'éregeldheid, in losbandige

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes