Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1799 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Mei. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08x50m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 21. MET TOHLATING DER MILITAIRE 0VERHEI1) Mei 1918. HEREAZHALS Worx)t uerâpreic) en uerzorx)eo aan al de 5û(c)&ter> udn Fj'et~ISB.ntoo REMEJlSBiBlISS i cn<? fuin .ac)re£> QDoeuen cioor Dp EJhI.MJBâl3 fîfmoezenier'Ifiu&riederite S^fiOreôse en E. IL EYCIvMANS, Aai.moezenier, Z 31(5, 2e Bat. 'Mijne reis naar Rome. (Vcrvolg.) Wel, nu heb ik nog niet gezegd dat \vc don 18cp 'savonds uit Parijs vertrokken zijn, den 18e" van 'I kort maandeken, en rond dien ti jet slaan er in Herenthals niet veel bloemen. Hier wel, van aile soorten, en meest al dé hoomen slaan groen. Rond (5 uren 's avonds komt onze trein aan te Turino. Twee uren tijd, haaslig buiten de statie op zoek naar 'nen Ristorante. Gèvonden ! Doch nu komt de kat op de koord : een dikke patroon komt afgestesseld, en hij klapt, dan zien we en dat hooren we, maar wat...? Ach, jongens, dat is verduiveld niet gèmakkelijk. 1k ken mijn Fransch zoo goed als mijn Vlaamsch, (moeder zegde me dat al als ik nog maar een jaar naar 't college ging); Engelsch een beetje, Latijn kan ik ook,maar Italiaansch ! Enfin, ik was vroeger nog hij de Trappisten van Westmalle geweest, en die mensclie spre-ken daar met hun vingers, we gaan dat liier ook cens probeèren, ons de spijskaart te vra-gen. Ik teeken met de twee wijsvingers een vierkant, maar ik kan niet zwijgen en 't woord komt er uit « Carta ». Zoudt ge 't gelooven, die slimmerik had het verstaan. S^ieze dingen, als 't maar voor den buik is, komt ge met aile ta-len te recht. « Patatten, viande en vino, zeiden we, en 't was aanstonds klaar, en we lapten het binnen. Befalen ging nog al gem'akkelijk en we stapten terug naar onzen trein. En nu lot Rome zulle. Aeht uur, we rooken eene smakelijke pi.jp, klappen en beetje, en vallen in slaap. En als we wakker worderi,och, jongens, wat een weer. Eene sehoone, donkerblauwe zee aan onze voeten, eene evenheldere blauwe lueht; geen enkel wolkje, ailes groen, de fruitboomen ge-heel wit, de gele appelsienen en citroenen op de boomeu, een warm zonneke, ik voel mijn hartéke kloppen van plezier. Ja, nu ben ik bli j dat ik drie naehten in den trein geslapen heb, ik zon er nog wel twee bijdoen om al dat sehoone le kuhnen zien. Wat moet het wel te Rome zijn. 1k dur! bel zeg'gen. Och, met de hand oj) he! hart, dat ik nooit reklameer, maar nu rijdt die trein loeh le langzaam naar mijnen zin ; is me dat een kofïiemolen ; de Italianen zouden eens in den trein blofc moeten komen van Rrussel naar Antwerpeii, dan zouden ze ook wel snel-treinen hebben. Och kom, 't is loeh zoo. We verlaten het strand en trekken dieper het land in ; veel is er hier niet te zien. Meest overal kleine bergen, maar toch nog grooter dan de Papekelders, voor de rest niels. Wi j slaan dan ook ons gelijden boek open, lot we zullen komen in de stad der Pauzen. Een uur 's middags. Wat is me dat hier voor een volk! We zijn nog niet op de straat, ol koetsie'rs, hotelbedienden, pakkendragers, j)ost-kaartverkoopers, bloemenverkoopsters, over-vallen ons. We stappen door als waren wë aan dat ailes gewoon en recht de plein over tôt aan de tramlijn. Ondertusschen had ik toch een lialf dozijn JulTrouwtjes moeten op zij slaan, of ze hadden me vol bloemen gestoken. Daar slaan we nu voor den tram, zonder te weten wat nummer we moeten vragen. Dat is eene moeilijkheid in Rome : op dezelfde lijh ziet men toi 10 verschillende nummers en niet alleen hier aan de stalie, maar bijna op al de lijnen 't zelfs le midden van de stad. ^Wordt voorleezeD.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes