Het Brugsch dagblad

639 0
22 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Oktober. Het Brugsch dagblad. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n872v2d58p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Prijs per nummer : 10 centiemen. Dinsdag 22 October 1918. — Ie jaargang. —Nr 18. Verschijnt dagelijks. DAGORDE uitgegeven op het frc den M Septsmber 1918. SOLDATEK, Gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche Wapenmakkers komt het u toe den overweldiger die sedert meer dan vier jaar uwe broeders verdrukt, terug te drijven. Het uur is beslissend. Overai wijkt de Duitscher achteruit. SOLDÂTEN, Toont u waardig van de heilige zaak onzer onafhanke-lijkheid, waardig van ons verleden, waardig van ons ras. Vertrouwt stellig op de overwinning. Vooruit, voor 't recht, voor de vrijheid voor het roem- rijk en onsterfelijk Belgie. AkW&RT. Die koninklijke oproep is aanhoord geworden. Onze zegepralende troepon volgen den achteruitwijkenden vijand op de hielen. Weldra zal gansch Belgie vrij zijn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Brugsch dagblad behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brugge van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes