Het Brugsch dagblad

337 0
20 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 Oktober. Het Brugsch dagblad. Geraadpleegd op 23 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445j95f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"X v BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkekij Cam. Moeyaekt Coupurerei, 10 Aaukondigisgen Aankondigingen 25 c. per reçrel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr Prijs per nummer : 10 centiemen. Zondag 20 Qctober 1918. — V jaargaag. — Nr 16. Verschijnt dagelijks. Be dag der vrijheid is aangabrokea.. 0ns dapper Belgisch leger heeît den gehaten vijand uit onze stad verdreven ! iSÉIli : ; WÈ: / Juicht en jufeelt, Bruggelingen, vroom- en blijheid mogen heerschen, want 't is hooggetij in oss vaderland. De vreemde Duitsche dwacÀ? m vii.mÊltB9BBÊÊSSBÊBÊ De Boitsclis verdrukking heett geleefd. Hoog verheven de liarten! Luid galme ons lied! 't Is feest, 't is feest in Belgenland ! Welkom ! Driedubbele welkom aan onze Eelden van den IJzer, in ons vrijgevochten Brugge. Leve ¥laanderen I Leve Wallonie ! Leve het eene Belgie ! Leven zijne bondgenooten ! Aan onzen geliefden Koning Àlbrecht, aan Wilson, Clemenceau, Lloyd George, onze warmste dank en onze diepste faelde! _____ âls Eoning Âibrecht zijne intrede in Brugge doet, moet gansch de bevolking op zijn doortocht hem geest-driftig toejuichen. C. M.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Brugsch dagblad behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brugge van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes