Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1343 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 04 Juli. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Geraadpleegd op 17 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13d7v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

!?|iffi'lffll*3ffilOCllCNffii>!�^^ f I fMJ �jfl f�l �f� fil} ' �}(* fllj ,^f�l 11 � ill� IL (*= W el� * fl'� �If� fl�> �H� f��? ijl� f�l �H* fui �il� fui �if� fui �if� C'A �if� fui ��f� fu� �if� fui �if� !��! �fi� C'ii �fii !��! �If� �Jf� l'ii �jf� \'ii t�n �Jf. i' se �Inter arma caritas" Das Rote Kreuz �M1" f�'J �i1-1 =��! �il� f��i ��f' f�*i �lf� fui �M� f��l �K� fui �K' f�1! �K* fui �K� fui �jf� fui �K' f�i �ifi fn) �K' fol �Jfl ---------'�--------------------------------------------- fill Het Rood Kruis dient alleen de belangen i|fi der menschelijkheid. fill Het hangt van geen politiek, geene partij, ��fi geen godsdienstbelijdenis af. Het Rood Kruis Nr. 6 � 1915 La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van Belgi� Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Uitgever � Heraus'geber � �diteur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, B'. Biscboffsheim. Brussel. Zondag, 4 julet. Das Rote Kreuz dient nur den Interessen der Menschlichkeit. Es ist von keiner Politik, keiner Partei, keiner Konfession abhangig. Brussel. Sonntag, den 4. Juli. Bruxelles. Dimanche, le 4 juillet. Auto -trein voor Gekwetstenvervoer. Automobil - Zftge f�r Verwundeten-Transporte. De Auto-treinen voor gekwetstenvervoer wer- den meestal 'daar gebruikt, waar regelmatige soorwegverbindingen ten gevolge van den oorlogstoestand niet mogelijk waren. Die Automobil-Z�ge f�r Verwundete worden w�hrend des Krieges namentlich dort benutzt, wo regelm�Oiger Eisenbahnverkehr nach der Kriegslage nicht m�glich war. =��! �if� �K� !��! �if� �'� �le� !��! �M Im� �Hi C��j �Jf' fui ��f� f'*) �lf� fn) �if* ftij �Ht fti) �jf� f**� �11* f��� �fil La Croix Rouge n'a en vue que les int�r�ts \"# de l'humanit�. �Il� Elle ne s'occupe pas de politique, n'appar- VJ/ tient � aucun parti ni � aucun culte. 'Il* i fj�l ��fi fiij �Ki fils 'K* {�*) �if* fui �11� fn) �K� fit) �If� fit) ��f' fiij �if' f") ��f' f'il �K* fui �M� fnj ��f� f��j �Jf� f��j �If' f") iMi f") �jft f��j ��f� fui ��f� f") ��f" fui �if� f'�l �H' f��i ��f' f��i Train d'automobiles pour le transport des bless�s. On a employ� les trains d'automobiles pour te transport des bless�s dans le cas o� te transport par chemin de fer n'�tait pas pos- sible � cause de la situation. si fi'J ff*�,'iffiMffiiCiiiffiiCi''ffi'iB'Cl'i^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes