Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

222 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd. Geraadpleegd op 25 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4mv4c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na te denken, uitflapt. Ook Onkel Herman — en met hem heel de Eedaktie — heeft zijn lieve vriendjes niet vergeten en wenscht hun een zalig nieuwjaar met den zegen van O. L. Heer toe. Niet uit gewoonte, of omdat het alzoo 't gebruik is, hoor ! Neen, maar welge-meend en van ganscher harte. Het is al wel een heel tijdje geleden, dat Onkel in zijn kinderbroekje stalc, maar hij weet toch nog heel goed, wat kinderen gelukkig maakt : stralende gezondheid op blozende wangen, frissche levenslust in lachende oogen, ijver en vlijt in leeren en studeeren, veel prêt en genoegen bij spel en ontspanning, en vooral, vooral, een helder, warm zonneschijntje in de ziel. Dat laatste is nog wel 't voornaamste, en dat is er altijd, als men maar een rein en gerust geweten heeft eh als men dikwijls, ja, dagelijks, den lieven Zaligmaker in een van liefde kloppend hartje ontvangt. Kijk ! dat zou ik graag willeti : dat aile abon-neetjes en lezertjes van het Blaadje heel 't jaar dôôr dagelijks te Communie gingen. Ei, wat zou dat voor allen, allen zonder uitzondering, een eclit gelukkig jaar worden ! En wijl men met Nieuwjaar ook wel eens met cadeautjes voor den dag komt, zoo wil Onkel jullie ook wel iets béloven. Geen boel speelgoed, en ook geen spekulatie, hoor! Maar 'n heele massa piekfijne sprook-jes en vertellingen, spelletjes voor de jon-gens en handwerkjes voor de meisjes (T. Bube heeft er al een heele voorraad klaar !), raadsels en rebussen, enz. enz. En natuurlijk ook plaatjes en foto's, om uw vingers af te likken ! Of dit Nieuwjaargeschcnk naar uw tand is en hoe het u bevalt, weet ge wel bij gelegenheid eens te schrijven, hé? aan Onkel Hf.kman. 3e JAAROANCi Bijlage aan «Averbode's WeekMad» 4 Januarl NîJMMER 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Averbode van 1912 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes