Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

156 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Geraadpleegd op 12 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jh3cz35h4f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Paderborn. 6. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Maria's schoonheid. Hoe lachend is 't aardrijk bij 't lentelicht ! Zoo jubelt het voog'lenkoor, Wanneer zij de glinstrende wieken Ontplooien bij 't dageraad-krieken, En dan zweven de luchten door. Hoe lachend is 't aardrijk bij 't lentelicht ! Zoo zingen de zee en de vloed, Wanneer zij in zilvrig wieglen, De bloemen en heuvlen veêrspieglen, Met der heemlen zonnegloed. Maar duizendmaal, duizendmaal schooner is Maria, de vleklooze Maagd ; Haar vlechten de sterren een krone, De hemelen zijn haar een trône, Waar ze een mantel van zonneglans draagt. Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen bij Guido Gezelle. (Vervolg.) Maria die alzoo gevierd werd in de legende moest wer almachtig over geesten en harten regeeren. Getuigen het die menigvuldige bid-plaatsen uit dank voor verkregen weldaden opgebouwd. Van onze vaderen gelden, in engeren zin, de zaligzoete woorden van den H. Ephrem : „ Zij was de hoop hunner ziel, hun zekere toeverlaat, zij was de hulp der zondaren, de beschermster van hun geloof, heel de zaligheid van het geloovig volk. " Tôt ons zijn de balsemende geuren dier liefde doorgedrongen, en voor Maria gaat altoos open het hart van het Vlaamsche volk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Paderborn van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes