Lux

965 0
09 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Januari. Lux. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09wx6f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

27^ 028 N° 8 Antwerpen,*r9 ^ Januari 1914 15 Centiemen Eerste Jaargang. — Première Année ABONNEMENTSPRIJS : 3 fr. perjaar PRIX D'ABONNEMENTS : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. — Paraît le Vendredi. Et zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden wordt. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera envoyé à la rédaction. I Handschriften worden niet teruggegeven. Les manuscrits ne sont pas rendus BEHEER : WIPSTRAAT, 16 ANTWERPEN Aankondiqinoen volqens overeenkomst Annonces a forfait ADMINISTRATION : RUE DE LA PERCHE, 16 ANVERS Pour la lr fois à Anvers Voor de lste maal te Antwerpen Episode dramatique des Derniers jours dePompeï en 7 parties Mise en scène fastueuse (surpasse QUO VAD1S) Ne pas confondre ce film avec d'autres portant plus ou moins le même titre Dramatisch verhaal uit de Laatste dagen Pompeï in 7 deelen Allerprachtigste tooneelschikking (overtreft QUO VADIS) Deze film niet verwarren met anderen dragende min of meer dezelfdenaam UN GRAND FILM ARTISTIQUE JONE Episode dramatique DES DERNIERS JOURS DE POMPEI PROLOGUE Ce nom, que nous dit-il ? Jadis une ville riche de palais et temples féériques, aujourd'hui seul un souvenir de ces richesses et un restant de la civilisation classique. Pompéï! Devant nos yeux elle s'étend comme jadis. •Le soleil rayonne sur le luxe et le joyeux va et vient " tout vit et rit, sauf Nidia, la marchande de fleurs, qui, aveugle, reste une abandonnée de rue et offre en vain ses fleurs au passants. Les invités du prêtre Arbax, qui se rendent à une de ses fêtes, passent à côté d'elle et n'observent pas sa présence pitoyable . .Dans la demeure dés Arbax on fait la fête.Toute la jeunesse de Pompeï s'y est rassemblée en vue des

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Lux behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1913 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes