Nieuwe Vlaamsche illustratie

1209607 0
08 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Februari. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542kj6k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 20. ZONDAG 8 FEBRUARI 1914 19e JAARGANG. NIEUWE LAAMSCHE ILLUSTRAITE Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HEr handelsblad van antwerpen Pjrijs Frcs. 3.ÔO per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neeriandia", v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Internationaal voetbal. Het militair voetbal begint er in Nederland gaande-weg aardig bovenop te komen. Werden tôt nu toe in hoofdzaak alleen nog maar wedstrijden gehouden tus-schen Nederlandsche en Belgische militaire elftallen, thans had de eerste overzeesche ontmoeting plaats n.l. met de Engelsche militairen. En, echte voetbalmen-schen als de Engelschen zijn, hebben zij eene overwin-ning weten te behalen. Men neme echter in aanmerking, dat het Nederlandsch elftal o.a. door de afwezigheid van den -adelborst de Sêrrière lang niet op het sterkst uit-kvvam en dat de Engelschen het voordeel \an eigen grond hadden. Van dit standpunt bekeken is de uitslag van de eerste Engelsch-Nederlandsch-militaire ontmoeting nog zoo slecht niet. De groote wedstrijd had te Al-dershot plaats, nadat de Hollanders vooraf op aller-iimemendste wijze waren ontvarigen en overal rondge-, leid. Het Engelsche elftal bestond geheel uit luitenants'i en kapiteins, de Hollandsche ploeg uit 5 luitenants, 2 reserve-luitenants, 1 kadet, 1 adelborst. 1 sergeant em Militair voetbal. Bij een hoekschop op het Hollandsche doel genomen, dt een der Nederlandsche achterspelers op prach-tige wijze door het leder hoog over de hoofden weg te koppen. 1 milicien. Het Hollandsche team was aldus samengesteld «' ' / van Weel (Ajax L.), achter: v. d. Nagel (H.F.C.) en Bo-zuwa (D.F.C.), midden: de Klerck (H.F.C.), Tonny Kessler (H V.V.) en Triebel (D.F.C.); vôôr: v. Breda Kolff (de Amateurs) Westra v. Holthe (Achilles AO.Terheyen (Velocitas) de Bie (U.V.V.) en Kant ('tZesde). Daar aanvankelijk de Nederlandsche achterhoede niet al te trapvast was, scoorden de Engelschen weldra. Met 1—0 in hun voordeel ging de pauze in. Na de rust was het weldra 2—0 in Engelsch voordeel wegens een te ver opdringen van de Hollandsche verdediging, die toen gepasseerd werd. Kessler doelpuntte daarop met een ge-weldigen kanjer tegen, maar vlak vôôr het einde scoorden de ■ | Engelsch-Nederlandsch militair voetbal. Voor het eerst heeft in Engeland te Aider shot eene ontmoeting plaats gehad tusschen Engelsche en Hollandsche militairen. De Engelschen. iconnen met 3—4. Hierboven ziel men de beide elftallen afgebeeld. Die met den leeuw op de linkerborst zijn de Hollanders, die met het donkere schild op de borsi de Engelschen. Engelschen ten derden maie. De overwinning was verdiend door het doortastende spel der Engelschen, die veel geestdriftiger op -den bal zaten dan de Hollanders. Als men niet durft zwijgen, wat men denkt, eindigt men met niet meer te denken, wat men zegt. * * * Men kiest zijn plicht niet. Paul Deroulède. In den ouderdom van 68 jaar overleed te Nizza de bekende monarchistische poli-ticus Paul Deroulède, de leider der Fransche Patriottenliga. Men ziet hem hier te midden zijner vrienden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie