Nieuwe Vlaamsche illustratie

694778 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Juli. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12wj2n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N'O. 41. ZOiNDAG 5 JULI 1914. 19e JAARGANG. NIEUWE VLAAMSCHE LLUSTRATIE Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3-6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post ITrcs. 4.20. VÇRSCH'îJNT ElKE WEEK IN 12 PAG. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappi.j ,,Neerland a" Y/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. De Meeseliike moordaanslaff ou aartsliejrtoff Frans Ferdinand van Oostenrijk en dicns aemalin. Wederom is een rilling van afgrijzen door Europa ge-gaan. Aartshertog Frans Ferdinand, de troonopvolger van Oostenrijk, is tegelijk met zijne gemalin Sophie von Ho-henberg onder het njoordend lood gevallen. Toen de aartshertog met zijn gevolg op hèt station Sera jew'o aankwam slingerde de typograaf Kabrinovic uit Trebinie een bom, die achter het îijtuig ontplofte en ver-schillende personen kwetste. De aartshertog begaf zich in een ander rijtuig yérder, toen de student Prinzip uit Gra-hovo aan de Servische grens verschillende schoten loste op het herto- Verdedigers van Durazzo. De Xederlandsche kapitein Fabius (links) en de Oostenrijksche ritmeester von Gumpenberg (redits) vôôr liet Al-baneesche Ministerie van Oorlog te Durazzo. Beide officier çn onderscheidden zicll door hunne heldliaftigheid bii de eèrste aanvallen der opstandelingen op Durazzo. Aartshertog Frans Ferdinand van uosien-rijk Hertogin Sophie van Hohenberg, gemalin van Aartshertog van Frans Ferdinand. Verdedigingswerken. Jtaliaansche mariniers en matrozen bezig te Durazzo barricaden en versterkingen aan te brengen voor het Ita-liaansch gezantschapsge-♦ bouw. hertog Frans Ferdinand en de hertogin Sophie van Hohenberg was bui-tengewoon gelukkig. De hertogin was een© gravin Schoteck en verkrteg bij haar huwelijk den -titel van hertogin van Hohenberg. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen Prinses Sophie en de prins Max von Hohenberg en Ernst von Hohenberg^ Door het overlijden van Frans Ferdinand is prins Cari Frans Jozef, een achter-neef van den keizer, als troonopvolger aangewezen. Het Albaneesche vorstenpaar. De Mbret van Albanie (Prins Wilhelmyon Wied) met zijne gemalin na het bezoek aan de vreemde oorlogsschepen zich weder naar het paleis te Durazzo begevend. zoon van aartshertog Karel Ludwig, tweeden broeder van keizer Frans Joseph. Zijne gemalin; Sophie_ van Hohenberg was 46 jaren oud. Op het vernemen van de ontzettende tijding riep de oude keizer uit: „Niets blijft mij in mijn leven ge-spaard."'Zoo men weet verloor de keizer zijne gemalin op een gelijke tragische wijze. Het huwelijk van aarts- Gewonde Albaniër door een Oostenrijkschên matroos naar het hospitaal te Durazzo rer. voerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Nieuwe Vlaamsche illustratie behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1895 tot 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie