Ons land: in woord en beeld

1707 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1919, 06 Juli. Ons land: in woord en beeld. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn01x7w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Président Wilson verlaat het stadhuis van Leuven, na daar verklaard te hebben dat de brand der stad en de vernietiging der Universiteit het zinne- beeld waren van den strijd van het brutaal militarisme tegen de beschaving. „Met Uw verlof Jan, ik ben niet de schilder deze kiest zelf zijn koppen uit. En als jij meent dat hij een treff^nd b J"ld van jou gemaakt heeft, mijn gelukwenschen !" „Zoo, zoo, dan neemt U mij. ook voor een Barra-bas ? En waarom dat ? Welke gelijkenis heb il met Barrabas ?" Een hartelijken lach kon de herder zich niet ont-houden. Dit behagen scheppen in het werk van d°n arti°st, st^mde Jan uiterst wrevelig. ,,Dus dan vindt U, pastcor, dat ik veel weg h'ib van Barrabas ? Maar ik b-n toch geen booswicht.. 't Is wat mocis," bromde Jan. „Ik wil nu niet zeggen, dat je juist een Barrabas bent. Maar jou ontbreekt tocji ailes om een goed Christep te zijn. Je hebt geen liefde ,je kent geen goede werken. Geld en nogmaals geld is je levensdoel. Hart heb je niet. En die geen hart, geen liefde, geen opoffering, geen medelijden voor zijn evenmenschtn voelt, 's in mijn oog nog een grooler booswicht dan Barrabas, want onder de Barrabasseo vindt m^n soms nog lui m<>t edele neigingen. Jij Snuffels met al je geld deed beter een beetje meer aan je ziel en aan de arme menschen te denken en dan had men wellicht een beetje ire^r acbting voor je. Met je geld kun je den hemel niet koopen." Dit sermoen beviel Jan maar ten halve, die ach-ter den pastocr de schilderij met zijn portret zag hangen. Hij mopperde in zichzelf. Hij verliet daarop de pastorie als iemand, die een slag van een molen gekregen had. Het woord Barrabas toeterde geweldig in zijn otren Doch de fris-sche lucht, die buiten om zijn hoofd waaierde, wekte weer een andere gfestesstemming. Met drif-tigen stap gmg hij nu ter kerke, zonder nog verder over de woorden van den pastoor na te denken. ,,Die liggen onder één deken, die twe ; ! Maar ik z?l hem " In de kerk was de schilder ijverig bezig. Toen Jan hem in de gaten kreeg begon zijn bloed geWrldig te koken. „Ha, heb ik je eindelijk ? Gij vermaledijde kerel!" — De arti^st was nu de zesde statie begonnen. In gouden letters had hij nee'geschreven : „Si-mon van Cyrene helpt J°zus het kruis dragen." Op de e^rst^ woorden van Jan antweordde hij rfirt, maar toen schreeuwde deze hard : ,,Zeg kerel, hebt gij mij op de eerste statie afge-teekend, ja of neen ?" D- artiest bekeek Jan met oogen, die een ziel doorboien kunnen. ,,Ja, ik heb U daar cpgeklakt," antwoordde de schilder kalmpjes, en teekende verder met potlood de omlijning van een figuur. Jan ziedde van drift. „Gij gaat mij daar onmiddellijk wegdoen," vor-' derde hij. „Wat denk je man. Je bent een mooie Barrabas." ,,En gij veegt mij daar weg," dreigde Jan. „Jij hoeft mij hi?r niets te bevelen. Ge hangt er, en ge blijft er." ,,Dat zullen we zien !" ,,Jij of niemand 'wui ' hier met n ijn werk te be-moeien.Kan ik er soms ; ts aan doen, d?t jij jui t op Barrabas gelijkt !" (Wordt voortgezet). ■ Vôôr het Paleis aar de Président en zijn gevolg hun intrek hebben genomen blijft het volk aanhoudend juichen zoolang het M. Wilson of zijne familie m het oog heeft. Hier ziet men M. Wilson op het verlaten van het Pa'eis der Natie. ONS LAND 323

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land: in woord en beeld behorende tot de categorie Financieel-economische pers. Uitgegeven in Brussel van 1919 tot 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes