Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

2457 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 Mei. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fw98/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL Nr. 13. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26? Mai 1915. Het Ridderschap en de Poëzie. Een ridderlyke knaap wies tôt zyn zevende jaar onder een vrouwelyke hoede op ; dan bracht men hem van huis weg, meestal aan het hof van den leerheer waar hy als jonkerlin den dienst van flpage" verrichtte, d. w. z. tafel diende, boodschap droeg enz. Nu reeds prentte men hem in dat God min rien [en vrouwen eeren de eerste pliehten van den toekomenden ridder waren. ïezelvertyd kreeg hy zyn ridderlyke opvoeding : hy leerde een de hy by den ridderstand en aile pliehten lagen op zyn schouders. Ook het juffertje werd in haar vroege jaren meestal by een ander hof gezonden : hier bege-leidde zy hare meesteres by feesten en plechtig-heden, schonk den wyn in aan tafel, ontving de vreemde ridders en gordde hun de wapens af ; by gewonen tyd verliet zy zelden het vrouwen-vertrek en bracht haren tyd door met weven en spinnen. Het Hoftheater en Hannover. paard mennen, den boog spannen, het zweerd hanteeren ; hy wrong, klom, liep en sprong tôt hy èen volkomene lichaamsvorm had bereikt, men leerde hem ook zingen aan en snaarspel, zelfts soms vreemde talen. Yan af 14 jaar, volgde hy zynen heer als schildknaap in den stryd ; hy droeg zyn zware rusting en wapens en leidde het strydros aan. Eindelyk by zyn 21 jaar werd hy ridder ge-slagen, onder een menigte plechtigheden ; men gorde hem het zweerd om vestte hem sporen aan en bracht hem het ros toe : van nu af aan hoor- De woning van den ridder was de burcht, die by de armere edellieden wel klein, eng en onge-riefelyk was. Een wal, waarover een ophaalbrugr den weg leidde, omsloot de burg, die in heuvel-streken meest steile, winderige hoogte, of in de vlakken in water of rnoerasversterkingen oprees. Binnenzyds lag de burghof, omgeven van de paardestallen, hondehokken enz; daarover leidde de weg in de zaal, het hoofdvertrek van de burg, gevvone verblyfkamer van de mannen. Hooger lagen de kemenaten (vrouwenkainers), en ailes was beheerscht door den toren. Grootere, byzon-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes