Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

824 0
30 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 December. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn12262/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr. 81. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30? December 1916 Van 't Ouwe in h et Nieuwe... @ Aan den Lezer! @ "Weer een jaar dat begraven wordt en een nieuwgeboren dat zijn intreê doet ! 0 zalige herinneringen verbonden aan den Oudejaars-avond en den Nieuwjaaruchtend in vredestijd, bij huiselik gedoe ! * We zijn nu eens twee jaar krijgsgevangene, een derde maal daagt Nieuwjaar voor ons met zijn hoop op beter dagen ! Oudejaarsdag stemt ons ernstig, zeer ernstig, en als voorheen, volgen ook spontaan de heihvenschen op den eersten dag van het jonge Jaar... Hoe wonder toch die stemmingen : 't is alsof de tijd uit losse-vaneen-te-schroeven schakels bestond, alsof het scheppingswerk den eersten Januari opééns van aanschijn en onze levensbaan plotselings van richting veranderde ! Laat af : veel gaat er in ons allen, ja krijgsgevangenen, om bij dien overgang van 't ouwe in bet nieuwe, en ondergaan we aandoeningen temeer ongewoon en fel-schokkend als heden de wereldtoestanden opdoemen... "VVe blikken terug ja in het afgeloopen Jaar, passeeren de revue van wat ons smartte en ons eenigszins ook heeft verblijd ! We maken de balans op en staren dan in het komende, in het splinternieuwe : hoeveel donkers, hoeveel lichts het zal geven ! ? Als een Raadsel, als een geheimzinnige Ruimte, een overtrokken hemel ondoorgrondelik en ondoor-dringbaar, half-licht en donker, koint het Nieuwe Jaar op ons af ! Wat zal 't ons brengen ? Elk wenscht voor zich en voor hen, die hem lief, duurbaar en sympathiek zijn... Welnu, de Redaktie van "Onze Taal„ die hare getrouwe lezers in deze gedachten heeft willen véreenigen om zich heen, niét als hare minderen, maar als hare zeer gewaardeerde vrienden, wenscht hèn allen, welgemeend en ontroerd, dat het Nieuwe Jaar — 1917 —, den reèds zoolang met heim- en hartewee verlangden Yrede moge inluiden, voor elk van hen bewerke het " gunstigst weerzien „ zijner geliefden en mild geluk doe uitstralen op den blijden terugtocht in het herwordend vlaamsche Land ! — ONZE TA AL. — VERJAARDAG. Yan uit mijn ballingsoord, mijn lieve, Kom ik vandaag, een schakel meer Te snoeren aan ons liefdeketen : 0 zeg, wanneer zie'k je toch weer ! ? Ja, dagen, maanden, jaren vlieden En 't is den banling hier zoo wee : 0 steeds in 't hart, die leemt' en leegte ! Kon ik met mijn gedacht maar meê Dat immer naar jou ijlt bij dage, Bij n'avond en bij stillen nacht ! En zoo doet jij me dan nog leven, Ik zucht en snak en minnend wacht... 0 laat de vrededag toch rijzen En dan ik wil het leven in, Met blijgemoed en hoop en liefde, Met jou als levensgezellin ! — GRACYAN. -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes