Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

560 0
11 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 Augustus. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4dw51/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL Nr. 111 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 11® Augustusl9!: UlT DE BRIEVEBUS 'k Heb 't gedacht ! Pas hebt ge in een opwelling van rechtzinnig gevoelen uw Ylaamse ziel uitge-zongen en uw overtuiging uitgesproken over Ylaanderens toekomst of het feestzaaltje van uw omgeving, waarin uw leventje zich beweegt onder de glimlachjes en komplimentjes van talrijke vriendjes en vriendinnetjes verandert stilaan in een gerechtskamer vol norse tronies, wandelend op lange, zwarte tabaarden : karikaturale verper-soonlikingen van Recht en Rechtvaardigheid! Op de wanden grimmen doodskoppen door de misterieuze skelettendans van ondervragingstekens en uitroepingstekens.... "Dat had ik van u niet gedacht !... Bezin u toch, jongen : wees voorzich-tig !... Ook al 'n verkochte, 'n verrader !?... Hij moest verrèkken !?!.. " Laat u niet onthutsen ! Spreekt men met u in allen ernst : ontwijk niet : want waarheid is sterker dan leugen, edel inzicht sterker dan vooroordeel ! Maar scheldt men op u : ontwijk niet : scheld weer, scheld weer en stuur hem op de koop toe noch 'n paar ronkende bastaard-vloeken af : ik heb ondervonden dat deze een magiese kracht hebben op paarden, ossen en ezels : trouwens soort zoekt soort ! En daagt men u uit tôt de strijd : ontwijk niet ! Van Deyssel zegt ergen8, dat het schrijven van krijgvoerend proza 'n heerlik werk is voor de moderne kunstenaar : en hij spreekt van volzinnen, die blinken als bajonnetten in de zon en neer-sabelen als ijzel op de schedels der lezers ! Dat is werkelik krijgvoerend, hoewel het volstrekt niet meer modem is. Ik raad u echter niet an zô moorddadig te werk te gaan... maar daar is niets Ïbeter voor de ontwikkeling van de spieren dan n duchtige bokspartij, ook voor de spieren van de geest ! Niets gaat boven 't boksen met ciifers ! Zulke argumenten, jongen, — dat kan u Boerke ÏTaes verzekeren ! — zijn probate middelen om de tegenstrev^r knock-out te slaan. Een paar van de beste volksboekjes tôt het aanleeren van "de Ylaamsehe boks" zijn de voor de oorlog uitgege-ven "Brieven van Didaskalos aan Minister Helle-putte", en het tijdens de oorlog verschenen werkje van Claudius Severus "Vlaanderens Weezang". Hieruit ontleen ik enkele waarheden met "ge-laarsde vuisten" : ik verzeker u van de over-winning : Eerste ronde : ] .948.600 frank salaria voor één talige Waalse hogere amtenaren in 't Ministerie van Spoorwegen, tegen slechts 853.000 fr. voor tweetalige Vlaamse amtenaren in 't zelfde ministerie ! B...on...k ! Raak getroffen ! Ylak onder de kin : de tong tussen de tanden ! Ge hoeft niet ééns de vergelijkende statistiek op te maken van de uitbating van Buurt- en Staatspoorwegen !... Tweede Ronde : 49 Staatsmiddelbare scholen in A\ ailonië, 29 in Ylaanderen ; in België 4 Pranse Hogescholen, 0 Ylaamse ! B...on...k ! Raak getroffen !! Maar pas op : maak van zijn hersens geen hutsepot ! Ge kunt ook de vergelijkende statistiek daarlaten wat betreft landbouw- en nijverheidscholen... Derde Ronde : 580 Waalse gemeenten met water-leiding tegen 20 Ylaamse ! B...on...k ! Ylak onder den onderbuik ! — Knock-out ! ! Ge kunt voor 't ogenblik de verdere doorslaande argumentatie betreffende de materiële bevoordéliging van Wal-lonië ter zij leggen : vergelijkende statistiek van werkmanswoningen, landbouwkredieten enz..., en als gevolg van dit al : uitwijking naar Frankrijk, kindersterfte enz.... Daar hebt ge nu, mijn waarde, onder vele, enkele goed-sekende, dikwils. maar nooit eenoee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes