Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

514 0
02 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Februari. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/df6k06z331/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware reden die de grondslag is van onze vruch-telooze daderigheid. Waarom toch willen wy ons bezighouden met ailes wat voorvalt onder de zon, tenzy doordat wy onze gaven, onze middelen, onze krachten te hoog opschi-yven? Indien wy meer acht sloegen op de begrensdheid en de onvol- Willielmshôhe. wyzen te houden. Lyk de dronken ruiter, waar-over Luther schryft, slaagt de mensch niet in evenwicht te blyven, nu helt hy links, dan rechts over en daarom is het dat zy, die behept zyn met het gevoel der gedachtenverstrooiing, gevaar loopen slechts hieraan te ontsnappen door het strui-kelen in de engheid en, na te veel gedachten gevoed te hebben, deze allen op een enkel denk-beeld terug te brengen. Om hieraan te verhelpen, meen ik, dat wy moeten beginnen besef op te doen omtrent, de maaktheid van ons vernuft, zouden wy meer trachten onze werkdadigheid te richten daarnaar waar die begrensdheid en onrolmaaktheid zich het minste laten voelen. De universeele genies zyn erg schaarsch en het ongeluk wil dat wy ons algauw universeel meenen, ten minste dat wy doen alsof wy 't waren. Misschien ware het voldoende een brokje nede-righeid op te doen om ons leven voor een groot deel te regelen. „Ken u zelf" die regel zou, indien wy haar trachtten te bewerkstelligen, ons

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes