Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

433 0
26 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Augustus. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 03 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gh9b56f775/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr. 65. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 26? Augusti 1916 Brief aan Canard. Qui dit ces choses? Qui raconte ces histoires ? votre vieille camarade, ô traîtres! votre vieille consolatrice, ô imbéciles! la calomnie. — V. Hngo. — Mijn beste Canard, u Van iemand goed spreken ,en" over iemand zwijgen daartusschen maakten de oude Grieken geen verschil : om die twee schijnbaar verachillende begrippen uit te drukken hadden die ironiesten maar één zelfde woord : euphêmeo. Dat is taal-humor. En inderdaad, veel menschen verzwijgen liever een persoon, dan van zijn werk wat goeds te moeten zeggen. Dàt is levenstragiek. Bleef het daar bij ! Maar de elektrische stroom der zenuwen moet zich in spierensamentrekkingen of cellenbedrijvigheid verwerken, en waar de hand in handenarbeid of de geest in geestesarbeid geen nuttig werk verricht, moet het kakebeen snappen en de tong draaien. Dàt is " het oerfeit van het maatschappelijk leven „,zoowel in de kringen van het high-life, in de wereld der artiesten, in die der beursmannen, oorlogsmannen en gerechtslui, als in de kringen der burgerskoffiehuizen, op de marktplaatsen, in de kommeeren-achterbuurtjes en in de krijgsgevangenenkampen. Mannen van de daad maken een gering prozent uit tegenover de massa van de mannen van het woord'. Niet het scheppend mannelijke Woord ! maar gewoonlijk het nietig woord, met eene kleine kruipende w van wijsneuzigheid en verwatene wauwelarij. Gebabbeld wordt er, van ?riend en vijand, van vreemdeling en gebuur; en die gesprek-ken dragen in hun bontheid drie blijvende ken-merken.De persoon die het voorwerp is der " bespreking is altijd afivezig. 't Is immer een groot genot iemand aan te vallen die zich niet verdedigen kan. Ongestraft kan men hem uitschelden voor deugniet, schelm of verrader. Hij hoort het niet. En dit is het tweede Jcenmerk : Al het mogelijke kwaad, het kleinste, het onbeduidendste, wordt in 't helle daglicht gebracht. Gebeurd kwaad of ingebeeld kwaad ; in 't algemeen altijd meer fantazie dan werkelijkheid, meer leugens dan waarheid. De catechismus en het woordenboek noemen het eene achterklap en het andere laster. A.chterklap is ploerterij, en laster smeerlapperij ! Dat kwaadspreken is nog een overblijfsel van de voorvaderlijke barbaarschheid, van de duivel-achtige wreedaardigheid en de dierlijke zelfzucht van clen oermensch. Die neigingen hebben zich in den loop der eeuwen veel gewijzigd. Yoor honderden jaren veropenbaarden zij zich in private oorlogen, bloedige persoonlijke geveehten, en verwoede woor-dentwisten. Eindelijk vonden ze eene eerbare afleiding in ridderlijke kruistochten en scholastische redetwisten. Nu nog is het schelden, krakeelen, opsmijten en lasteren de door de beschaving ver-vormde uiting van eeuwenoude overgeërfde " kwade driften. „ Nietzsche beweert zelfs dat ons geweten met zijn wroegingen en zijn berouw niets anders is dan " ons instinkt van wreedaardigheid, dat zich bakwaarts naar binnen keert, omdat het hem niet meer mogelijk is zich naar buiten uit te storten. „ Door zelfzucht kan een man er toe komen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes