Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

569 0
22 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 December. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2xc5m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL. Nr. 42. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 22.? Dec. 1915 De Vlaamsche Soldaten. De belgische regeering hield tôt nu toe staande dat heel het belgische leger bezield was met de ééne gedachte den vadergrond terug te veroveren, en dat boven dit heilige doel de oude rassen-ntryd tusschen Waal en Ylaming heel en al bleef rusten. Weliswaâr raken nu en dan wel eens ge-vallen van gekwetst stamgevoel tôt ons over, van verachtelyke uitingen vanvvege de franskijons gezinde blad uil Holland, verscheen een brief van een vlaamschen soldaat, die nu nog op den Yser strydt, aan René de Clercq gericht : de vlaamsche strydmakker verklaart dat het tyd is verzet aan te teekenen tegen het toenemende vreugdegekraai van de franschaterlingen : „il n'y aura plus de Flamands après la guerre: na den oorlog zullen er geen vlamingen meer bestaan !". Uit den brief laait vurige verontwaardiging op Gelieelziclit over do Stad Bremen. De hansatische vrystad Bremen is met heur over de wereld heen gaande scheepvaartslynen naast Hamburg de belangrykste haven van Dnitschland. De stail bevat 245 000 inwoners en ligt aan beide oevers van de YVoser, zoowat 120 km. stroomopwaarls van hare monding in de Noordzee. over de „Moedertaal", over misverstanden in be-vel, dat steeds in de fransche taal gegeven en volvoerd wordt, die soms zware gevolgen na zich sleepten; en als ergens in een franschbelgisch blad het optreden van zekere vlaamsche bewe-gingen op het front werden ruchtbaar gemaakt, kwam het altyd uit dat die beweging werd op touw gezet door enkele belhamels, door aan ver-volgingswaanzin lydende of mialoopen of miste-vredene personen. In de „Ylaamsche Stem", het loyaal, vlaamsch- om het krenken van nationaal gevoel en gelyk-heidsbewustzyn, groote ontgoocheling omtrent ongenoegzame hulp in de verdediging van het vaderland en vooral de rotsvaste overtuiging dat zelfbestuur de eenige redding is voor de Vlamingen van den zielmoordenden franschen invloed. De moedige Vlaining doet ook een oproep aan de „Ylaamsche Stem" om hun eerlyk streven bekend te maken aan de vlaamsche soldaten op het front, om een dagblad te stichten naar den zin om van voorgenoemde krant, om vlaamsche

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes