Onze Temschenaars

1829 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juli. Onze Temschenaars. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2x63m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 15. (Met to'elating van d ^ krijgsoverheidj Juli-Oogst 1918. Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : lot Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlachtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaal, Z. 258 — 3® Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars in Holland : tôt Au g. BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk). TEMSCHE !... Tooverwoord, dat in éen klank eer tieele wereld ons voor oogen spiegelt... eene zee van groen, een bonté menge ling van daken en gebouwen, een slankt kerKtoren, een statig gemeentehuis, eer mooie brug... en als een machtige zanc daarnevens : de eeuwig ruisçhende Schel destroom !... Temsche ! Yier jaren reeds hebben wij het verla, f>n; wie had toen ooit durven denker dat het zoolang zou durent.. • >1 reeds gaan de dager trâagzaam aan in de eentonigheid vai ons ruw soldatenleven, of in het blijvenc trachten naar huis orizer vluchtelingen Ja, Temsche, is eene brok uit onze ziel en Jt schijnt ons dat we nu ma a] half meer leven, en dat we enkel weei h'it voile letven zullen smaken als we gin der zullen teruggekeerd zijn... Vier jiaar reeds î Wat zullen we ons Temsche veranderc vinden ! Velen onze kennissen, familie leden en vrienden, zullen we heilaas nooit meer weerzien, want velen zuller afgedaaid zijn tôt het kille graf... da zal de rouw zijn onzer harten. Maar ho< zullen. we verbaasd staan over de veran dering, van ons jonger volkje... We zul len .Jefke niet meer herkennen, zoo za hij gegroeid zijn ! en Marieke die zo< vet geworden is als een daske ! en Fons wel dat is een echte man geworden ! ei Fiel en Liza zijn getrouwd en hun twei Mozende bengels loopen al !.. En Moe ^er, och arme, hoe verouderd ! zij dach toch zooveel aan haar lieven jongen gin-der ! was elke kanonslag die zij ginder verre hoorde brommen, niet als een steek in haar minnend moederhart; en Yader ! grijs zijn zijne haren geworden en een diepe rimpel kwa-m zijn voorhoofd groe-ven, want zwijgend droeg hij het dub-bel Iijden in zicii van mo-eder en zijn beminden zoon die hij wist in aanhou-dend doodsgevaar... Ja, dit ailes zal ons veranderd schij-nen ; doch slechts enkele stonden, want de geestdrift der terugkomst zal in ons een nieuw leven doen geboren worden. Temsche !... Ook nog veel andere dingen zullen we veranderd vinden in ons geliefd geboor-tedorp : misschien zal veel kleinzielig en politiek geknoei zijn verdwenen, om plaats te maken voor gezonde verstand-houding en meer broederlijkheid... En hoc verwonderd zullen we ook niet op-kijken bij het zien der Vlaamsche over-tuiging die uit aller oogen ftraalt... bij het zien van het Herworden Ylaanderen ! van die vele Vereenigingen en Bonden die allen maar éen doel nastreven : ylaanderen! en de verbetering van ons Ylaamsche Volk!... Het Vlaamsch leven in onze gemeente is waarlijk bloeiend schrijft men ons, en hoopvol blikken we op naar de toekomst waa-ruit een Nieuw Ylaanderen zal geboren worden ! Temsche ! Ja, we weten her, soms doet het pijn eraan te denken, en de vergelijking te trekken tusschen nu, en vroeger... doch dan moeten we hooger blikken, de toekomst in... want eens toch zullen we de verwezentliiking zien onzer droomen, en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze Temschenaars behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Temse van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes