Op-signoorken

1787 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Maart. Op-signoorken. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t14th8cv0d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jsten Jaargang Nr 2 15 Maart 1914 P. Geïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes :: Verschijnt den 1sten en den 15deu elker maand Te verkrijgeti bij de voornaamste dagbladverkoopers Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nutnmer 5 et" Bijdragen en abonnementen worden ontvangen : Oranje-straat, 104, Antwerpen Groot en Klein leest Op-Sinjoorken Op-Sinjoorken is in den hoogsten he-mel ; weet ge nog dat hij de vorige maal zei : (dk hoop geregeld aile veertien da-gen weer te keeren en steeds meer en meer luistervmken en vinkjes rond mij te zien. Mijne kleine lachertjes moeten tal-rijke maatjes krijgen». Welnu al zijn hoop is overtroffen geworden. Hij is de vriend geworden van eerst af, de vriend van groot en klein ; kijkt maar eens dat plaatje hierboven. Hebt ge van uw leven al zoo iets gezien? En 't doet hem zoo'n heerlijke deugd, dat hij van prêt zich weer in de hoogte zou laten werpen als vroeger; maar daar is hij nu te oud en te ernstig voor geworden ; anders was het : ((A één, a twee, a drij!» Veilelt het maar a an gezelîen en gezel-lin-nen, hoe meer hoe liever; Op-Sinjoorken zal hun uiterst wel bevallen, en voor hem zal het een aanmoediging zijn om steeds meer en beter te geven. Komt, komt allen naar Op-Sinjoorken, daar is hij voor de tweede maal ! OP-SIGNOORKEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Op-signoorken behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Kapellen van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes