Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

1500 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Juni. Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph. Geraadpleegd op 02 april 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w950g3j41b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f — — — r t — w ." Eeste Vriend, Zooals gy zisfc, V3rschjmen v/y vandaag voor d3 eerste raaal in een ni nrv 3 vorm, die m y, laat oh s hopsn, d'tjig 31 %enhe i d zal geven u re.r ;l i ,tiger te Tchryven. Gv -3et j.-t. ni-3U"'e vsr- - orderlngsnomtrent de censuur ons ni et mser toâlaat adressen-lysten 13 geven, ik houd ,my aanbevolen voor si =-3 vsrandering in de adressen dar oud-studenten, an stel m y 00k geheel en al ter beschikking v'ui degenen di j het 3an of and3re particulier adras zoud3n willan -îten.- Ik t'vyfel er ai et aan of'.il onze oud-stu-d en ten-voortgaan nt-çt sere te doen aan hunne yroegerèiopvoading en dat zy binnen van-"z-ich "ull v '1 it m Hôô'reh. 3d rn noed dus jongens, raaar vergeet ni et dat gy naast en bovan u-| v.^derlund de z *ak van GOD verdeàigdt 3n daarora zorgt er go-ed voor dat in die gevaajrvoll^.oogenblikken gy altyd çereed blyft.- p lion cher Ami, Bien heureux de vous saluer cordialement et de vous souhaiter bonne chance pour les événements qui se préparent^.Vous en 3 mtez je n en doute p s toute la gravité, vous êtes prêts v faire hormeur.au nom de belge et de chrétien. Faites vôtres ces parçOas que l'un d'entre vous m'écrivait il y a quslqu3s jours parlant de 1 offensive qui se prépare: ' Je suis prêt physiquement et'moralement, priez pour moi'' Comme vous le savez les nouvelles ordonances au sujet de la cen-. cur3 nous interdisent la publication d3 listes de noms, c'est le moment plus que jarn,ais de vous demander de l'exactidude a nous ignaler tout changement d adresse,pour que nous puissions renseigner a votre sujet les camarades qui d°sir3raia'nt vous écrire, nous nous ferons toujours un plaisir de répondre autant que p'ossible a toute demande de ce genre. -, E~Len a vous-.en N.S.< '7- tEtf MHiûUTSQtf « Over onzetv-oudari m^Jiker die in 1909 in de Rh-e-torika was en vaan-drig in de fanfare,\ lezen vy de volgende regels in " Ons Vader-land B^LOlG'Chu * " AC ' » Adjudant fhlj.PFj)Y sjchiat ' twae vyandiga vliegtuigen neder in twee minuten. | j Op 3 Juli, toen <j>nz3 adjudant vli3frer Thieffrey van Erussel, waar hy eeihige photos genomen had, terugkeerde, "/erd hy door 14 duitsche Allpatro$3en den-'wag afgesneden, Zonder aarzelen beukt Thieffry op d4 vsertjien tJgenstrevars en in twee minuten schiet hy twee vy -ndien naàr beneden en breekt door de rangen die er al eens niet aan denketà hem te achtervolgen. I v I *' X

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Londen van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes