Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

238 0
24 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 24 Januari. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 30 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1g0ht2hs6f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1533 Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet* en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè. Bulletin officiel fcs Leis et Arrêtés pour le territoire belge occnpé. Oitregeven door de politielte I afdeeling bij den Generaalgou-I verneur in België. Gedrukt in de I drukkerij van het Wet- en Veror-I deningsblad, Brussel, Leuvensche I «traat 40. Het Wet- en Verordeningsblad I lis in België verkrijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in I Duitschland en in het onzijdige I buitenland bU de Dultsche post-I lantoren tegen een kwartaal-[ abonnement vain 2,50 mark. En-f kele nummers kosten 20 Pfennig I per stuk. De doorloopende toe-I «ending van het bijblad tôt het I Wet- en Verordeningsblad kan I de Toornoemde drukkerij tegen I de aan 't einde van elk kwartaal I te innen som van 4 Pfennig per [ Tel van ieder nummer besteld ! wordtn. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur ta Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Geseta- und Verordnnngsblattes zu BrQssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschea Postanstalten fur 2.50 M. vierteljâhrlich regelmàs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kSrm bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzeinen Nummer beantragt werden. I PuWié par le département politique près le gouverneur général, en Belgique; impriméàBruxelle»! dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-valn 40. ) On peuf s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le# pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 16». 24. JANUAR 1916. INHA.LT : Verordnung Uber Strassenverkehr, S. 1533. — Verordnung, betr. Verlangerung der Mandate der Mitglieder des Stiindigen Ausschusses der Hilfs-kassen usw., 1534. INBOVD : Verordening over het straatverkeer, bl. 1533. — Verordening betreffend het verlengen der mandaten van de leden van de Bestendige Commissie der Maatschappijen van onderlingen bijstand, enz„ bl. 1534. SOMMAIRE: Arrêté concernant la circulation sur les routes, p. 1524, — Arrêté prolongeant les mandats des membres de la commission permanente des sociétés mutualistes, etc., p. 1535. i. VERORDNUNG Uber Strassenverhehr. ! Um den Zugverkehr auf den Eisenbahnen und den militarischen Verkehr auf den Landstrassen mehr wie bisher gegen Gefàhrdungefl und Stôrungen zu sichern, erlasse ich folgende Verordnung : Art. 1. I Die Verwendung farbigen Lichtes wird fi'ir Fahrzeuge, die nicht an Geleise gebunden sind, verboten. Art. 2. I Militarischen Marschkolonnen und Fahrzeugen ist die Strasse freizugeben. Art. 3. K Die vorsiitzliche oder fahrliissige Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen wird mit Geldstrafe bis zu 1 000 Mark oder Gefangnî$ bis zu 3 Monaten bestraft. I Wird durch die Zuwiderhandlung ein militârischer Nachteil verursacht, so tritt Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder Gefangnisstraîç bis zu 1 Jahre ein, auch kann auf Einziehung des Fahrzeuges erkannt werden. K Die Geldstrafe ist auch neben der Gefângnisstrafe zulâssig. Art. 4. K Zustàndig fur die Bestrafung sind die deutschen Militargerichte und Militarbehôrden. Brussel, den 19. Januar 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III 320Ô. Generaloberst. VERORDENING over het straalverlteer. I 0m het treinverkeer op de spoorbanen en het militairverkeer op de steenwegen meer dan tôt nu tegen onveiligheid en onderbrekingen |te beschermen, vaardig ik volgende verordening uit : Art. 1. K Het gebruik van gekleurd licht wordt voor voertuigen, die niet op sporen loopen, verboden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes