Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

109 0
21 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Januari. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 01 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx75g03/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 1525 — Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-keie nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het tiijblad tôt liet Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nuiumer besteld worden. fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle slreken van ïelgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique: imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûta20Pfeu-nig. La susdite imprimerie sb charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la lin da chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politisohen Abtcilung bei dem Generalgouvepneur in Belgien. Gedruc , in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel. Lowenerstrasse 40. 1 Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlar , und im neutralen Ausland durcli die deutsclien Postanstalten fur 2.M M. vierteljàhrlich regelmii j sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2" Pfennig. Die fortlaufende Zusendung d r Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungbblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die a 1 Ende jeden Vierteljahres einzuzielienden Bu (rage von 4 Pfennig ftlr ein Blatt der einzelnen Nuuim beantragt werden. BRUSSEL. N° 168. 21. JANUAR 1916. INHA.LT: Verordnung, betr. die Regelung der Kartoffelversorgung, S. 1525. — Ausftlhrungsvorscliriften, betr. die Regelung der Kartoffelversorgung, S. 1529. — Verordnung, betr. die Verlângerung des Mandates des Greffiers der Provinz Namur, S. 1531. INBOVB : Verordening betreffend regeling van de aardappelbevoorrading, bl. 152G. — Uitvoeringsvoorschriften betreffend de regeling van de aardappelbevoor-rading, bl. 1530, — Verordening betreffend de verlenging van het mandaat van den grifller der provincie Namen, bl. 1531. SOMMAIRE : Arrêté réglant l'approvisionnement en pommes de terre, p. 1528. — Dispositions réglementaires relatives à l'arrêté concernant l'approvisionnement en pommes de terre, p. 1530. — Arrêté prolongeant le mandat du greffier de la province de Namur, p. 1531. 1. VERORDNUNG* betreffend die Regelung der Karteffelversorgmtg. Artikel 1. Fur den Bereich des Generalgouvernements wird eine «Kartoffelversorgungsstelle in Briissel» gebildet, die dem V erwaUungschef bei dem Generalgouverneur unterstellt ist. Artikel 2. Die Kartoffelversorgungsstelle hat fur die Verteilung der Kartoffelvorriite zur Ernàhrung der belgischen Bevolkerung zu sorgen. Sie ist befugt, zu diesem Zwecke auch den Verbrauch von Kartoffeln zu regeln. Artikel 3. lnsoweit die zur Erniihrung der Bevolkerung eines Gemeindeverbandes erforderlichen Kartoffeln nicht vorhanden sind, hat die Gemeinde durch Vermittlung des zustàndigen Zivilkommissars den Fehlbetrag bei der Kartoffelversorgungsstelle anzumelden. Artikel 4. Zur Beschaffung des angemeldeten Bedarfes (Art. 3) kann die Kartoffelversorgungsstelle bestimmen, welche Kartoffelmengen aus den Erzeugungsgebieten abzugeben sind. Die Aufbringung dieser Mengen liegt den Gemeinden in diesem Gebiet ob. Der Bùrgermeister setzt die von den einzelnen Erzeuger» abzugebenden Kartoffelmengen fest, Artikel 5. Verweigert ein Erzeuger die Abgabe, so kann der Kreischef anordnen, dass die Kartoffeln zu einem hinter dem geltenden Hochst-preise um 20 v. H, zuriickbleibenden Preise, notigenfalls unter Zuziehung militarischer Hilfe, enteignet werden und dass das Eigentum an den Kartoffeln an die in der Anordnung zu bezeichnende Gemeinde oder Person iibertragen wird. In der Anordnung ist der Besitzer^ aufzufordern, die zu enteignende Menge innerhalb einer bestimmten Frist auszusondern. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, so kann der Kreischef die Aussonderung auf seine Kosten vornehmen lassen. • Bei der Bestimmung der zu enteignenden Mengen ist auf die dem Erzeuger zur Fortfiihrung seiner Wirtschaft erfordetlicheû Vorràte, insbesondere auch an Saatkartoffeln, Bedacht zu nehmen. Regelt der Verwaltungschef die Kartoffelversorgung von Gemeinden ohne Vermittlung der Kartoffelversorgungsstelle (Art. 10), so finden im Falle der Verweigerung der Abgabe die Bestimmungen dieses Artikels gleichfalls Anwendung. Artikel 6. Siimtliche Gememdebehorden haben die zur Versorgung der Bevolkerung mit Kartoffeln notwendigen Massnahmen zu treffen» Sie haben insbesondere daliir zu sorgen, dass ausreichende Kartoffelmengen zur Erniihrung der Bevolkerung zur Verfugung stèben. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes