Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

261 0
16 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 16 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 22 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0r9m32pq1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

101S - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieki afdeeling bij den Generaalgou verneur in lielgie. Gedrulît in di drukkerij van het 'SVet- en Veror deningsbiad, Brussel.Leuvensch straat 40. Ilet^Vet- en Verordeningsblai is in België verlarijgbaar bi bovongenoenule drukkerij, il Duitscliland en in het onzijdigi buiteniand bij de Duitsclie post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark. En kele nummers kosten 20 rfennii per stuk. De doo ri oo pende toc zending van liet bijblad tôt lie W'et- en Verordeningsblad kai de voornoemde drukkerij tegei de aan 't eiilde van élk kwartaa te innen som van <1 Pfennig ppi vel van ieder nummer bestek worden. m- en Verordeningsblai voor de kzelte strcken van België. ! Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. TIerausgegeben von der Politischei^ Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruci 111 der Druckerei des Gesetz- und Veroranungsblattes z.11 Brilssel, Lôwenerstrasse 40. Dus Gesetz-Himl Verordnungsblatt kann in Belgien dure h die genannte Druckerei, in rjeutschlan und îm neutiaien Ausland durcTi die deutsclien Postanstalten fUr2.50M. vierteljiilirlich regel miu sig bezogen weTden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufehde Zusendung d( iîeibiattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genamiten Druckerei gogen die ai Eude jedeu Vierteijaiires einzuzielienden Iiclriigc von i Pfennig fûr cm Iilatt der einzelnen Nummc beantragt iverdon. I Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, la lin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuillu de chaque numéro. BRÙSSEL. If*. 16. SEPTEMBER 1915. INBALT: Verordnung Uber Einriclitung besonderer Gerichte gegen NiclitausUinder, S. 1015. — Bekanntmachung, betr. die Freigabe von Brotgetreide fllr d Selbstversorgér, S. 1010. — Bekanntmachung, betr. den Eintausch von Saatgetreide, S. 1017. mpo TJD : Verordening over het inriehten van bijzondere rechtbanken tegen nietbuitenlanders, bl. 1015. — Belcendmaking betreffend het afstaan van koren VO' eigen gebruik, bl. 1016— Bekendmaking betreffend het ruilen van zaaikoren, bl. 1017. SOMMAIRE: Arrêté concernant la création de tribunaux spéciaux destinés à juger les personnes non-étrangêres, p. 1016. — Avis concernant la levée de la saisie d céréales destinées à la consommation des producteurs, p. 1016. — Avis concernant l'échange de ceréales destinées aux semailles, p. 1017. 4. VERORDNUNG ( iiber Einriclitung besonderer Gerichte gegen Nichtauslànder. Soweit die Mtlitârgerichte zur Aburteilung von Zuwiderhandlungen gegen eine Verordnung des Generalgouverneurs fur zustândig erklàrt worden sind und keine Zustiindigkeit nach der Militarstrafgerichtsordnung besteht, sind die Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung iiber das ausserordentliche Verfahren gegen Ausliinder vom 28. Dezember 1899 auch dann anzuwenden, wenn der Beschuldigte kein Ausliinder ist. Briissel, den 10. September 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III 4808. Generaloberst. VERORDENING over het inriehten van bijzondere rechtbanken tegen nietbuitenlanders. Zooverre de krijgsrechtbanken tôt het beoordeelen van overtredingen van eene verordening des Generalgouverneurs bevoegd verklaard werden en geene bevoegdheid volgens het wetboek van strafrechtspleging voor het leger bestaat,moeten de voorschriften der Keizerjijke Verordening van 28 December 1899 over de buitengewone proceduur tegenover buitenlanders ook dan aangewend worden, wanneer de beklaagde geen buitenlander is. Brussel, den 10" September 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III 4808. Generaloberst. d

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes