Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

124 0
31 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 Oktober. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 31 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2rz7j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2889 Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke «fdeeling bij den Generaalgou-Terneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-denmgsblad. Brussel, Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in Belgi? verkrijgbaar bij bovengenoeinrle drukkerij. 111 D'.ntscliland en in liet onzijdige buitenland btj de Duitsclie post-tantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,5u mark. En-kele nùmmers kosten 2n Pfennig per stuk. De doorioopende toe-zending van liet bijblad tôt het Wet- en verordeningsblad kan de voornoemde drukkerjj tegen deaan 't einde van e'k kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per Tel van leder nummer beisteld «orden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s« charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin d* chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. für die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dèm Generalgourerneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesefz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lowenerstrassê 40- Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland uiul im neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten ftïr2.50M. vierteljâhrlich regelmâs-sit; bezogen werden- Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der ganannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. BRUSSEL. N° 271. 31. OKTOBÈR 1916. •TJV.HA.EZ'.-Belianntmacliung, betr. Ernennung von Dozenten an der Universitât Gent. S. 2839. — Verordnung, betr. Abânderung des Artlkels 6 der Verordsung vom 22. August 1916, betreffend die Regelung des Verkehrs mit Butter, S. 2891. — Bekanntmachung, betr. Festsetzung von Hôchstpreisen fQr Butter, S. 2892. TNffO WD : Be&endmafcing betreffend de benoemlng van docen ten aan de Universiteit van Gent, bl. 2890. — Verordening houdende wijziging van artikel 6 der Veror-dening van 22 Augustus 1916, betreffend regeling van den handel in boter, bl. 2891. — Bekendmaking betreffend de vaststelling van hoogste prijzen voor boter, 2892. tOMMAIRE : Avis concernant la nomination de membres du personnel enseignant de l'Université de Gand, p. 2890. — Arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 22 août 1916 concernant la réglementation du commerce du beurre, p. 2892. — Avis établissant des prix maxima pour les ventes de beurre, p. 2892. 1. BEKA NN TMA CIIUN G. Auf Grund der Artikel 9,11, 13, 29 und 31 des organischen Gesetzes liber den hôheren Unterricht vora 15. Juli 1849 und au irund der Yerordnung vom 12./22. August 1916 iiber die Schaffung von Honorarprofessuren habe ich folgende weitere Ernennungen m der Universitât Gent vorgenommen : Es sind ernannt : I. In der philosopliischen Fàkultàt : 25. Herr Paul Menztrath, Doktor der Philosophie, fruherer Mitarbeiter fur Psychologie am Soziologischen Institut Solvay zu Sriissel, Lektor an der Universitât Bonn, zum ausserordentlichen Professor fur Psychologie (Verf. vom 10. Oktober 1916). 26. Herr A. Jacob, Doktor der Philosophie zu Antwerpen, zum Dozenten fiir niederlândische Sprache und Literatur (Verf. vom 14. Oktober 1916). II. In der juristischen Fàkultàt : 27. Herr J. II. Labberton, Doktor der Redite und der Staatswissenschaften, Abteilungschef in der Provinzialkanzlei von Zeeland «u Middelburg, zum ordentlichen Professor fiir Naturrecht und Moralphilosophie (Verf. vom 30. September 1916). 28. Herr Loclewijk Dosfel, Doktor der Rechte zu Dendermonde, zum ordentlichen Professor fiir belgisches Staatsrecht und biirger-liches Recht, 1. und 2. Buch (Verf. vom 7. Oktober 1916). 29. Herr A. Th. M. Jonckx, Doktor der Rechte und Advokat zu Gent, zum ausserordentlichen Professor fur Strafrecht und Fiskal-recht (Verf. vom 18. Oktober 1916). III. In der naturwissenschdftlichèn Fàkultàt : 30. Herr/. A. Vollgraff, Doktor der Philosophie, Privatdozent an der Universitât Leiden, zum ausserordentlichen Professor fiir Mathematik (Verf. vom 30. September 1916). IV. In der medizinischen Fàkultàt : 31. Herr Karel Borms, Doktor der Medizin, praktischer Arzt zu Wetteren, zum ausserordentlichen Professor fiir innere Medizin (Verf. vom 27. September 1916). 32. Herr A. Picard, Doktor der Medizin, praktischer Arzt zu Antwerpen, zum Dozenten fiir topographische Anatomie und Leiter der anatomischen Arbeiten (Verf. vom 27. September 1916). Bei den ir.it drei Sternen bezeichneten Verordnungen De met drie sterretjes gemerkte Vcrordeningen worden I,es arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. , ist Bekanntgabe aucli durch Maueransclilag beabsiciitigt. ! ook door iniddel van aan plakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du public Die iibrigen sind durch die Genieindebehurden in ortsùb- Aile andere Yerordenihgcn inoeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations ficher Wcise insbesondere an dio Interessenten bekannt j overheid volgens de gébruikelijke wijze vanbekendinaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum# »,u geben. 1 vooral aan de belanghebbeilden inedegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes