Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

146 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 April. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xs5j96253t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 1931 - Gesetz- und Verordnungsblatt .for die okkupierten Gebiete Belgiens., IUI UIU VI111UJIIWI 1VII WUUIUIV umciUIIUi afdeenlfeVbiJ d'en Generaaleou- « Publlé,par le département poll- rerneur in Beleîë Gedruk? m de . tique près le gouverneur général denfn^gsbia<f'brusseïïeuvrasctie Wet- en Verordcningsblad voor de bezelle slreken van Bclgië. Sn» 1!taphSmduBmufeua suïat ^i des Lois et Arrêtes, rue de Lou- Het Wet- en Verordeningsblad . _ . v^" .p-j....,, „„ R„iwin bovengenoemde drukkérij. Yn Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, i en Belgique, à la susdite irnpri- 0 miSS'SSS kantoren tegen een kwartaal- —— nrir^i ? V^M nnnr nnS Hhnnt)pm(»nt vîin 9 nO mark F*?!- prix uC *,oU M. pour UI1 <ADOQ kele nummerskosten 20 Pfeiini* , nement trimestriel. Vendu sepa- per stuk. De doorloopende toe- . Herausgegeben von der Politischen Ahteilung bel dem Generalgouverneur In Belgien. Gedruckt S?!?6?» zending van het bijblad tôt het "'der Druekerei_des Gesetz- und \ erordnungsblattes zu Brussel. Lôwenerstrasse 40. "".fL Wet- en Verordeningsblad kan Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Helgien dureli die genannte Druekerei. in Deutschland ?•,! r?5m '. J„ r,™,5a de voornoemde druKkerij tegen und îm neutralen Ausland dureli die deutsclien Postanstalten (tir 2,ô0 M. vierteljâUrlich regelmâs- .vS iîm«?L îi?. r?îi„ » » de aan teindevan elk kwartaal sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet an Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des m,.?»nîJloSSni » iu «î? & te innen som van 4 Pfennig per Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druekerei gegen die am SS,îînm» '}„ .. nf"„'rJ vel van leder nummer besteld Ende jeden v îerteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer «..miïïî * worden. oeantragt v^erden. v<*i icuiiie uc ^iiaQue numéro. BRUSSEL. H° 201. 18. APRIL 19)6. INHALT : Verordnung, betr. Abanderung des franzôsischen Gesetzes vom 5. April 1884, S. 1931. INHO UD : Verordening betreffend wtjziging der Fransehe wet van 5 April 1884, bl. 1931. SOMMAIRE : Arrêté modifiant la loi française du 5 avril 1S84, p. 1932. VERORDNUN G, betreffend Abanderung des franzôsischen Gesetzes vom 5. April 1884. Artikel 1. Die im Jahre 1916 fàtligen Neuwahlen zu den Gemeinderiiten' in den zum Bezirk des Generalgouvernements in Belgien gehôrenden franzôsischen Gebietsteilen finden nicht statt. Artikel 2. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder bleiben bis auf Weiteres in ihrem Amt. Artikel 3. Wenn ein Gemeinderat auf Dreiviertel oder weniger seiner Mitgliederzahl zuriickgegangen ist, sind die Pràsidenten der Zivilver-waltungen befugt, eine Ergiinzung durch Ernennung aus der Zahl der wahlfàhigen Gemeindemitglieder vorzunehmen. Artikel 4. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verôffentlichung in Kraft. Brussel, den 12. April 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. C. V. 3071. Generaloberst. VERORDENING betreffend tvijziging der Fransehe wet van 5 April 1884. Art. 1. De in het jaar 1916 vallende verkiezingen voor de gemeenteraden in de Fransehe Iandstreken, die tôt het gebied des Generalgouvernements in België behooren, hebben niet plaats. Art. 2. De huidige gemeenteraadsleden blijven voorshands in hun ambt. Bei den mit drei Sternen bezeichDcten Verordnungeu De met dnesterretjes gemerkte Vcrordeningen worden les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, tel Bekannlgabe auch durch Maneranschlag beabsichtigt. ook duor middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du public Die Ubngen sind durch die GemeiDdebehCrden in ortsiib- Alic tndere Vfcrordeningen motten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations liclier Weise msbesondere an die Inleressenten bekannl overheid volgens degebruikelijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume tu geben, vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. de le faire. ' ' Il Il w « ,i; J-'-'J- 1 M ■ I ' ■ ' " mm — i „ , 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes