Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

274 0
19 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 09 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cn6xw49c3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I- Wet- en Verordeningsblad voor de toezette slreken \an België. I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. re +. 1331 = Gesetz- und Verordnungsblatt nflir die okkupierten Gebiele Belgiens. e tJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijhlad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per ■»el van ieder nummer besteld worden. nerausgegeDen von aer rumisuiien Aoienuiiy uei uem ueneraiguuvurmrui ui ocigieu. ucui uuti in der Druekerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. , Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgièn durcli die genanntc Druekerei, in Deutschland , und im neutraien Ausland durcli die deutschen I'ostanstalten fur 2,50 M. vierteliahrlicli regelmâs- . sig bezogen worden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des , Beibiattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druekerei gegen die am , Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fUr ein Blatt der einzelnen Nummer beantraet werden. Publié par le département politique prés le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la An de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N» i42. 19. NOVEMBER 1915. INHALT: Bekanntmachung, betr, Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1331. INBOUr : Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van een handelshuis en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 1331. SOMMAIRE : Avis concernant la mise sous séquestre d'une banque et la nomination d'un séquestre, p. 1331. BEKANNTMA CHUNG. Mit. Zustimmung des Hcrrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich sremiiss Verordnung vom 17. Februar 1915 die Banque du Nord, Brussel unter Zwangsverwaltung gestellt. Zum Zwangsverwalter habe icli Herrn Hans Weinschenk ernannt. Brussel, den 16. November 1915. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien, i. V. Sciiroeder. BEKENDMAKING. Met goedkeuring des Heeren Generalgouverneurs in België heb ik overeenkomstig de Verordening van 17 Februari 1915 het handelshuis Banque du Nord, Brussel, onder dwangbeheer geplaatst. Tôt dwàngbeheerder heb ik benoemd den Heer Hans Weinschenk. Brussel, den 16" November 1915. . Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien, i. V. SeiIROEDEH. A VIS. Avec l'approbation de Son Excellence le Gouverneur général en Belgique et conformément à l'arrêté du 17 février 1915, j'ai mis la Banque du Nord, à Bruxelles, sous séquestre et nommé séquestre M. Hans Weinschenk. Bruxelles, le 16 novembre 1915. . Der kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien, i. v. Suikueder.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes