Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1067 0
01 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Augustus. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0c4sj1bb1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ïlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAJk Zaterdag: 1 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 maane jelgië, vrachtvriéir. 1473.50 Nederland, »20106.00 Andere landen32ni.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaar : JülLiIXJa HOSTE. BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 213 Zaterdag" 1 Augustus 1914 Prijs : 5 certiemep AANKONDIGINGEN- 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr.0,30 3« Bladzijde ......... >1,0*' •!■■ Bladzijde .... fr. 2 en >3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»5,00 V00T alle annoncen zich wenden ten bureele, StPIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL BELGRADO STAAT IN BRAND >-•♦•»-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes