Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

878 0
16 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Augustus. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 04 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/df6k06xt84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VlaamsÉe Gazet van BlUSSEI TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Hoofdopstellep-Eigenaar : JULIUQkoste, shei VERSCHIJNT 7 I R WEEK OP ONDERZOEK —>-*-< Zeven Oostenrijkscbe Regimenten vernield WAT ER BOND niENENffBEURDE Ons bezoek aan de verwoeste dorpen 0FF1CIEELE MEDEDEELiNG Het Krijgsplan der Duitschers :.„ '! ; lcn' 1°;00° f fkas der traktatie * on den eigenaar ' Jozet IVQd wat j vrouwen m< t de haren uit d sleurd; 4.— Iri bijzondere huizen geld. juweelcn, , wijn en eetwaren gestolen ; — Rustige burgers, waaronder de brave h. Lowet, burgemeester, uren lang met dearmen omhoog öÜschopt;. - Dorpelingen en grijsaards gedvvoihun oorlogsmateriaal te dra — De h. Roumieux, schenen, gebruta- ; Iiseerd ; — Een brouwerskar in beslag phet paard uitgespannen en meegevoerd; — Een karabinier-wielrijder aan eenboom opgehangen en een tweede door den kr pgesch< to. - Het pest bureel ingenomen en het geld geroofd; 11. — Onze gekwetste lansiersn n verder afgemaakt ruiterijgevechten op verschillende punten tet en paar mijlen van Thienen. tDe driestheid, waarmee de Duitsche ruitersin België doordringen, is enkel geëvenaardhun gereedheid cm zi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes