Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

853 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Maart. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 19 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zw18k76h5g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

233 Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern WET- EN VERORDEAINGSBLAD VOOR VLAANDEREN Herausgegeben von dem Ver-waltungsclief fiir Flandern. Bestel-lungen zum Preise von 2.50 Mark •vierteljàhrlich nimmt jede Post-anstalt entgegen. Einzelnummern kônnen bei der Geschàftsstell e des Gesetz- und Verordnungsblattes liir Flandern in Brûssel (Staats-druckerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser kann auch die fortlaufende Znsendung des cBeiblattes» bestellt werden, des-sen vierteljàhrlich nachtràglich zu bezahlender Preis 4 Pfennig fiir jedes einzelne Blatt betrâgt. Bei dcn mit dreï Sternen bezeichneten Verord-nungen ist Bekanntgabe auch durch Mauérânschlag beabsiehtigt. Die ubrigen sind durch die Gemeinde behôrden in ortsùblicher "Weise insbesoedere an dio Interessenten bekannt zu geben. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieveu bekend-gemaakt. Aile andere Verordeflingen moeten door de gemcenteoverlieid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belangbebbenden mede-gedeeld worden. ■ I !.. . Uitgegeven door liet Iloofd vam het burgerlijk bestuur (Verwal-tungschef) voor Vlaanderen. leder postkantoor neemt bestelliugea aan tegen den prijs van 2,80 mark per drie maanaen. Voor afzonder-iijke nummers wende men zich tôt liet dienstkantoor van liet Wet- en Verordeningsblad voor Vlaan-deren, te Brussel (Staatsdrukkerij) (prijs per mnrimer 20 pfennig). Dit kantoor bezorgt e^neens liet «Bijblads; de prijs voor hot «Bij-biadn bedraagt 4 pfennig per num-iiier en is aile drie maai den acliter-af r.p betalen. BRÛSSEL. IV 25. 14. MÂRZ 1918. 1NHA.LT: Verordnung ttber die Erricbtung- einer Bergbauabteilung an dan mit, (1er Universitât Gent verbundenen Technischen Schulen, S. 235. — Verltlgung, betr. Bestellung von PrtlfungsaussehUssen fllr die Lehrer- und Lehrerinii.jnprUlungen, S. 23G. INHQTJD : Verordening voor de inrichting van een mtJnbouwkundige afdeeling aan de Technische Scholen bjj de Universiteit te Gent, bl. 236. — BeschikfciLg betref-fende instelling van jury's voor het afnemen van onderwtJzers- en onderwijzeressenexamens, bl. 237, VERORDNUNG ùber die Errichtung einer Rergbauabteilung an den mit der Universitât Gent verbundenen Technischen Schulen, In Anwendung des Gesetzes vom 10. April 1890/3. Juli 1891 ùber die akademischen Grade und Diplôme sowie in Erweiterung der Verordnungen vom 25. und 30. Januar 1897 ùber die mit der Universitât Gent verbundenen Technischen Schulen bestimme ich : Artikel 1. An der mit der Universitât Gent verbundenen Schule fiir biirgerliche Baukunde werden die zum Studium des Bergbaufaches erforderlichen Einrichtungen getroffen. Artikel 2. Die Universitât Gent erhâlt zugleich das Recht, den gesetzlichen Grad eines Bergbauzivilingenieurs zu verleiheiu Artikel 3. Fiir die Zulassung zur Prùfung zur Erlangung des gesetzlichen Grades eines Bergbauzivilingenieurs ist die vorherige Erwerbung des gesetzlichen Grades eines Ingenieur-Kandidaten erforderlich. Artikel 4. Die Prùfung selbst erstreckt sich auf folgende Fâcher: Angewandte Mechanik (angewandte Kinematik, Hydraulik, Baukonstruktionslehre, Berechnungdes Arbeitsvermëgens der Maschinen), Maschinenlehre, Maschinenbau und Maschinenbetrieb, Technische Physik, Technische Chemie, Analytisclie Ghemie, insbesondere Analyse mineralischer Substanzen, Minéralogie, Geologie und Grundzùge der Palâontologie, Feldmessen und Nivellieren, Eisenbahnwesen, Elektrizitàtslehre und ihre Auwendungen in der Technik, Bergbauwesen, Métal lurgie, Industrielle Anlagen, * Handels- und Wirtschaftsgeographie, Volkswirtschaftslehre, Vervvaltungsrecht, insbesondere Bergbaugesetzgebung und industrielle Gesetzgebung. Ausserdem findet eine praktische Prùfung in der analytischen und in der technischen Chemie statt und sind graphische Arbeilen ùber den Lehrstoff in jedem Prùfungsabschnitt anzufertigen. Der Studiengang fur die im vorstehenden aufg>'ziiliken Lehrgebiete umfasst wenigstens drei Jahre. Die Prùfung selbst zerfâllt in drei Prûfungsabscbnitte. Artikel 5. Auf Grund des Artikels 6 des Gesetzes vom 15. Juli 1849 ist die Universitât Gent bereehtigt, den wissenschaftîichen Gmd ein^s Bergbauzivilingenieurs und den eines Bcrgbauingenieurs zu verleihen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes