Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

599 0
13 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 24 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445jx6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 4165' - Gesetz und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-yerneur in Belgie. Gedrukt in de âruklierij van het Vet- en Veror-deningsbiad, Brussel, Leuvensche stl'clclt 40» Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland on in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-kanioren tegen een kwartaal-abonnement van 2,00 mark. En- Ikcle nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toc-lenéing van liet bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 'teinde van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per vel \an ieder nummer besteld worden. -for lie okkuplerte Gebiete Belgiens .e « î- Wet- en Verordeningsblad voor de kzeite strekea van Belglè. d il Bullelî i officiel des Lois et Arrêtas pour le territoire belge occïip re Herausgegeben von der Politischen Abteilun-: bei dcm Generalgouverneur in Belgien. Gedruckl in der Druckerei des Gesetz- und Verordwungsbiattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gcsetz- und Verordnungsblatt kann in Bol ion dureh die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fat 2,50 M. vierteljiihrlich regelmits-sig bezo ,ren werden. Die einzolne Nummer k( >tet 2" Pfennig. Die fortlaufende Zusend ing des Beiblattos zum Gesetz- und Verordnungstilatt kann bei der geuannten Druckerei gegen die a m Knde jeden vierteljahres einzuziehenden isetrag \on 4 Pfennig fttr cm Watt der einzeinen Nummer beantragt werden. US — Publié par le département poétique près le gouverneur général en Belgique, imprimé àBruxellos dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, nnnA en Belgique, à la susdite irao i-UijlP» merie, en Allemagne et dans m pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sép i-, H renient le numéro coûte 201'te-i-uiutïx nitf. La susdite imprimerie s ,h] . charge également, sur demande. r.im'1 de ''envoi régulier de l'annexa iL î'nl atl Bulletin des Lois et Arrêtes, i .m contre paiement, à la tin da chaque trljrïestre, de 4 Pfennig immer piir feuille du chaque numéro. worden. waniragi «veraen. j BRÛSSEL. -M» 128. 13. OKTOBER 1915, 1NHA.LT: Blenden von Vôgcln, S. 1105. — Verordnung, hetr. Erliebung von Zollen fur Tabak, Zilndhiilzer und Spielkartcn in dem an das Generalgouvernement angegliederteri Gebiet ^ on Maubeuge, S. 1166. INHOVD : Yogelblinden, bl. 1165. — verordening betreffend het helïen van tolrechten op tabak, lucifêrs en speeltaarten in het bij het Generalgouvernement aangehechte gebied Maubeuge, bl. 1167. SOMMAIRE: Interdiction d'aveugler les oiseaux, p. 1166. — Arrêté concernant la perception des droits de douane sur le tabac, les allumettes et les cartes à jouer dans le district de Maubeuge dépendant du Gouvernement gè éral, p. 1168. * 1- BLENDEN VON VÔGELN. Es ist zu nieiner Kennlnis gelanet., dass im Bc-reich des Gfnera gouvernements zahlreiche geblendete Vôgel, namentlich Pinken sn Kafigen gehalten werden. Das kùnstliehe Blindmachen von Vogeln ist eine Grausamkeit, lie ich keinesfails dulde. Icli ersuche die Gouvernements u îd Kommandanturen, in diesern Sinne erzieherisch auf die Bevôlkerung einzuvvirken und gegen Uebertretungen mit riicksichtsloser Strenge einzuschreiten. 1 tir Bestrafungen sind die Bestimmungen der Jagdordnung vom 11. August 1915 le Nr. 11111 unter den Ziiïern 2 E und 10 massgebend. Briissel, den u. Oklober 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, le 10292, Generaloberst. IVO GELBL IN DEN. Mijwerd ter kennis gebracht, dat binnen het gebied van het Generalgouvernement talrijke geblinde vogels, ni. vinken in kooien Igehouden worden. Het opzettelijk blinden van vogels is wreedheid, wat ik hoegenaamd niet duld. lk verzoek de Gouvernements en Kommandanturen, in dezen zir voorbeeldig op de bevolking intewerken en elke overlreding onver-I biddelijk te beteugelen. Het bestraffen geschiedt krachtens de bepaiingen der Jaehtregeling van 11" Augustus 1915 le n1 11111 onder de nrs 2 E en 10. Brussel, den 5" Oktober 1C15. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, le 16292. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes