Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

588 0
23 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0k2697144s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Uitgegeven door de politiek tfdeeliug bij den Generaalgou verneur In Belgié. Gedrukt in d drukkeri] van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leuvensch< Itraat 40. Het Wet- en Verordeningsbla< (s in Belgié verkrijg-baar bi bovengenoemde drukkerîj. il Duitschland en in het onziidig buitenland bt] de Duitsche post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,5U mark. En kele nummers kosten 20 Pfenni: per stuk. De doorlospende toe tending van het bijblad tôt he Wet- en Verordeningsblad kai de voorrioemde drukkerjj tegei de aan einde van e!k kwartaa te innen soin va» 4 Pfennig po: rel van leder nummer besteli worden. Ksxms ift/M f -îï^ K3 «IJÏ ce as S ta! ms £3 M ' I ^ fur die okkupierten Gebiete Beigiens, 3U- cio °[e Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte streken van België. lad ït Dullelin officiel des Lois cl Arrêtés pour le territoire belge occupé, ift- u- — — n-ige. Herausgegeben von der Poiitischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt et in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lowenerstrasse 40. m Das Geset/- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland >n und im neutralen Ausland durch die deutsehen Postanstalten fur 2.50 M. viertelj.'ihrlicli regelmâs- al si^ tezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2o Pfennig. Die fortlaufende Zuseudung des c.r Beib'attes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am ld Ende jeden Vierteljalires einzuziehenden Betruee von 4 Pfennig lur ein Biatt der eiuzelnen Nummer hea titra et u/orrian Publié par le département politique près le gouverne ur général en Belgique; imprimé i Bruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin des f.ois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, i en Belgique, à la susdite impri-■" merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermediaira de l'administration des postes, — au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-. . rément le numéro coûte 20 Pten-11 nig. i.a susdite imprimerie s* charge également, sur demande, id de 1 envoi régulier de l'annexe 's- au Rulletin des Lois et Arrêtés, es contre paiement, à 1; nu d» m chaque trimestre, de 4 Pfennig er par feuille de chaque Eutaéro. I BRUSSEL. I257. 23. SEPTEMBEB 1916. IltHALT: Verordnung tlber die Bestandsmeldung von Schwefel, schwefelhaltigen Rohstoffen, Schwefelsàure, Asbest, Asbestfabrikaten und Kieselfluornatrium, S. 2671. INBOTJD : Verordening overde stapelaangifte van zwavel.zwavelhoudende grondstoffen.zwavelzuur,asbest, asbestfabrikaten en sodiumvloeispaathkiezelzuurzout, bl 2G72. SOMMAIRE : Arrêté concernant la déclaration des stocks de soufre, de produits sulfureux bruts, d'acide sulfurique, d'amiante, de produits fabriqués en amiante et de fluosilicate de soude, p. 2673. Il t u.^ ouuuu, ¥• «tuiu» VERORDNUNG ùber die Bestandsmeldung von Schwefel, schwefelhaltigen Rohstoffen, Schwefelsàure, Asbest, Asbestfabrikaten und Kieselfluornatrium. Artikel 1. Sâmtliche am 25. September 1916 im Gebiete des Generalgouvernements vorhandenen Bestimde an : a) Schwefel in allen Formen, b) schwefelhaltigen Rohstoffen, wie Blenden, Schwefelkiesen, Gasreinigungsmassen, c) Schwefelsàure in allen Ivonzentrationsgraden, d) Asbest in rohem und verarbeitet°m Zustande, asbesthaltigen Materialien (Wàrmeschutzmassen, Dichtungen usw.), e) Kieselfluornatrium (Na2 Si Fi,), sind bis langstens 10. Oktober 1916 dem Verwaltungschef beim Generalgouverneur, Abteilung fur Handel und Gewerbe, Robstoff-verwaltungsstelle in Brussel, Kunsthi r evingslaan 30, anzumelden. Der Meldepflicht unterliegen auch diejenigen Vorriite, die schon durch Einzelverfiigung beschlagnahm sowie diejenigen, die fur den Yerbrauch freigegeben sind. Artikel 2. Nicht zu melden sind Vorrâte, wenn sie bei den in Art. 1 unter a) genannten Stoffen die Menge von 100 kg; bei den unter b) genannten Stoffen die Menge von 1000 kg; bei den unter c) genannten Stoffen die Menge von 1000 kg; bei den unter d) genannten Stoffen die Menge von 100 kg; bei den unter e) genannten Stoffen die Menge von 10 kg nicht ubersteigen. Artikel 3. Meldepflichtig sind aile privaten und ôffentlichrechtlichen gewerblichen Unternehmen, Gesellschaften, Verbânde und Einzelpersonen, in deren Betrieben die in Art. 1 aufgefùhrten Stoffe erzeugt, verarbeitet, verkauft oder aufbewahrt werden, ohne Riicksicht darauf, ob die Vorriite in deren Eigentum stehen oder nicht. Bal é«n mit drei Sttnm bKeichnetiîï Verordminge» ta Bekacv'gabe auob durch Maueransch'.as beabsichtigt Bie r>ind durch die Gemcindebehorden in ortsiik- Weise insbesondere ta die Int«res3ent«n bekanat *3 fpXft De met drle sterretjes gemerkte Verordeningen wordea ®ok door middel van aanplakbrieven bekend gewaakt. Aile mderj Verordeningen coeten Soct dû gemeente-ovcrheid volgens de gebruikeSijke ij^ft ".Vûi bekendmaken vooral ain de belanghcbloaden medegedeeld wordea. î Les irrités marquât de trois astérisques seiont ïffisbfa, Les entres doivent ilrt portés à la connsitsaacc du publia r et spécialement des intéressés par lec administrationj i communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont ceutum* d* 1* fairft. i — 2671

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes