Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

864 0
16 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Januari. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15vx05/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1509 Gesetz- und Verordnungsblatt .for die okkupierten Gebiete Belgiens. Uit«egeven door de politieke ifdeeling bij den Generaal gouverneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel. Leuvensche itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad js in BelgiB verkFiJghtuir bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-tending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad tan if voornoemdt1 drukKcrij tegen -Je aai; ' eindé >ati elk kwaitaal le innen som van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer besteld wordcn. Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle streken nu Belgiè. Bulletin officiel dés Lois et Arrêtés pour le territoire belge occnpé. Herausgegeben von der Poiitischen Abteilung bei dera Generalgouverneur in Beigien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrQssel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt Kann in Beigien dureh die ~=nannte Druckerei. in Deutschlaad und im neutralen Ausland dureh die deutsehen PostanMalten ftlr 2.50 M. vierteljàhrlich regelmâs-sig bPKigen werden. Die einzeine Nu m mer kostet 20 Pfennig Die fortiaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuzielieaden Betrage von 4 Pfennig fttr ein Blatt der einielnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, imprime à BruxeUe» dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté», rue de Lou« vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite Imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin de? Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, le 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 166. 16. JANUAR 1916. INHALT: Verordnung, betr. die Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien, usw„ S. 1509. — Bekanntmachung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsvenvaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1511. — Verordnung gegen Bedroliung der ôffentlichen Sicherheit, S. 1511. INBQUD : Verordening, betreffend den arbeidsduur in spinnerijen, weverijen, enz., bl. 1519. — Bekendmaking betreffend het plaatsen eener Arma onder dwang-beheer en het benoemen van een dwangbeheerder, bl. 1511. — Verordening tegen het bedreigen der openbare veiligheid, bl. 1512. SOMMAIRE : Arrêté concernant la durée de la journée de travail dans les établissements de filature, de tissage, etc., p. 1510. — A-vis concernant la mise d'une entreprise sous séquestre et la nomination d'un séquestre, p. 1511. — Arrêté concernant la répression des actes menaçant la sécurité publique, p. 1512. 1. VERORDNUNG, betreffend die Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien u. s. w. Artikel 1. In Spinnereien, Webereien, Wirkereien und Strickereien ist das Spinnen, Weben, Wirken und Stricken hôchstens wahrend vierundzwanzig Stunden in jeder Kalenderwoche gestattet. Die Vorscliriften liber die Beschrànkung der Frauen- und Kinderarbeit bleiben unberiihrt. Artikel 2. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Beigien ist ermaclitigt, Ausnahmen von der Bestimmung des Artikels 1, Absatz 1, zu gestatten; dabei darf jedoch eine Hôchstarbeitszeit von 108 Stunden innerhalb eines Monats nicht ûberschrilten werden. Den Gesuehen um Ausnalime ist ein Betriebsplan anzuschliessen, aus dem die Art der Arbeit, die Einteilung der Arbeitszeit und die Zahl der Arbeiter fur den Zeitraum, auf den sich die Ausnahme erstrecken soll, ersichtlich ist. Artikel 3. Gewerbetreibende (Geschaftsiahaber, Betriebsleiter u. s. w.), die den die Arbeitszeit einschriinkenden Vorscliriften dieser Verordnung zuwiderhandeln, werden mit Gefângnis bis zu einem Jalir und mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark oder mit eincr dieser Strafen bestraft. Zustândig sind die deutsehen Militiirgerichtc. Artikel L Diese Verordnung tritt am 17. Januar 1916 in Kraft. Briissel, den 10. Januar 1916. Der Generalgouverneur in Beigien, Freiherr von Bissing, G. G. IVb. 256/16. ' Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes