Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

257 0
28 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Januari. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn02s8b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAGSBLAD OiiK!„ 1 «« VnnWTTïT 7.0NDAG 2ft .IANIIARI 1917 Tweede Jaargang — Nr 40 Prijs : 5 Gentlemen H !en nieiiw geluid en e&n nieuw leve: Mei. H. Goetee. I L. Van Deyssel geeft ons, in een merkwaardige studie, i naar aanleiding van den dichtbundel : «Natuur en Levern», z door Frans Bastiaanse geschreven, een heel treffend beeld van den indruk, welke zelden ontroerd door nog-niet-gehoorde mu- Henry-George ziek. Hoe vaak wordt gémis, aan inspiratie vervangen door 1 dorre techniek, holklinkende gemeenplaatsen, of opge- i blazen, niets beteekenenden ontwikkelingâgàng. Maar j plots hebben wij te midd'en van al dit geschrijf, en al dit i rumoer, de kristallen stem helder en zuiver hooren we°r klinken, eerst bescheiden en zacht, dan luider en helderder, t tôt ze als een trillende streeling tôt ons innerlijkst voelen is binnengedrongen. En 't is een zuivere ontroering, een i wonderbaar genot. * * * j Henry-George D'Hoedt werd geboren op 28 Juni 1885. i In 1808 werd hii leerline' aan het Koninkliik Konserva- orium zijner géboorteStad en behaaldc er al gamv le grootste onderscheiding ie prijzen- voor Solfege en .Fa 'otte, en een tWeédèn prijs in de Harmonieleer. en Fugue Na 't bekomen dezer laatste onderscheiding bega )'Hoedt zich naar Duitschland, waàr hij Û3 ivlan^tum .eipzig, Hamburg, enz., in de schouwburgorkesten werk aam was, eerst als pianist, later als bassonist. Gedurende zijn verblijf in Duitschland, zette D'Hoed meerdere duitsche g-f U cl * k . reen, voor gemengd kex 3'HOEDT en orkest en latçr voc baryton en klavierbegi eiding ; vervolgens Her^st, melodij voor baryton ; Ballad nelodij voor soprano ; Hemelsche Liefde, voor, barytor Le Coucher du Soleil, voor gemengd koor; De Beiaard, id eder uur dat ik aan uw goedheid denk (gedicht va /erhaeren) ; De avo.nd zijgt als Zegen; Met avondt al u le wolken; De Kàmei is vol zacht gçsuis. Nu betreedt D'Hoedt een ander terrein, n. 1. datvan h< npera. Hij dacht-neen groot werk aari te va.tten, waç daa nede begonnen, doch b'rak dit werk af en, zette muzielç c wee éénakters: Peterke en Meterke en Eene Kermis ip. a Kemfen, van jcef Haugen en Martimls Timmermans. Het verblijf in Duitschland en zijne werkzaamheid aa Henry-George D'HOEDT

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes