Kriegsindustrie

Kriegsindustrie

Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

La Belgique en guerre

LA BELGIQUE EN ...

L' illustration

Un atelier de femmes dans une usine de guerre : vérification des obus. Phot. prise aux ateliers André Citroën, pour l'album, du sous-secrétariat des munitions. LES FEMMES DANS LES USINES DE GUERRE Une de nos féministes les plus qualifiées se montrait, il y a quelque temps, fort émue d'apprendre par une note empruntée aux journaux viennois ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Oorlogs Korier courrier de guerre Huffifd?e Solbaten bei ber Beerbiauttg eines toteit Kamerabctt. Russische soldaten bij de begrafenis van een gesneuvelden kameraad. Des soldats russes enterrent un de leurs camarades mort. Nr.29 5 ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

— Numéro 21 JANVIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: t4l !9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES LE TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE. Une rue à Aquila (province de Rome), ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE OORLOG IN BEELD " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. 77/£ WA/? PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" lllustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland, THE WAR PICTOR1AL {Hoilandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

I * * : "y Weltfront : Britiiche Soldaten ira Quartier. / Frân vïitfronten : Brittiika loldater i lina kvartér. Aan het weitelijk front : Insekwartierde Engelj<4ie joldaten. Fr» vcstfrontcn : Britiske loldater i sit kvarter. ! Eine Londoner Kaffee-Bude : Ira Gebrauch an der Weîtfront. I Ett kafé pa vastfronten. Een Londensch ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

m§ OORLOG IN BEELD MAART 1917 THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" IHustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. JULI 15, 1918. VERSCHIJNT ...

De legerbode

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende «— , . . Dit blad is VOOR DE BE1LGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij onlvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Duitschland en Belgisch Congo Bij tel ©ntketenen van den kort na zijne over-winning van 1870-71 voorbereiden krijg, beoogde ...

Het Vlaamsche nieuws

9 Fe^uari igiik Twe! ;de -Mt 40 IKrijs • 5 & m gehcd B«igië Het Vlaamsche Nieuws Het best mge.licbt es *.*>ee-sï vet <vt^îû is kuwsblad va» België. Yerseîiynî 7 toâfti pm week ®"" ABONNEMENTSPHiJZËN „ per week . «J.83 Per 3 ùiaaaâea « 1.73 Par inaand !,2â Per 8 aiaaadaa * §§ Per jaar ...

De stem uit België

Buree! : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Telephono : Muséum 267 De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holîand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 4de Jaargang, Nr. i. (BJz. 1627-1634.) Oplage: ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch. Ltd.. Londen. Eneeland. THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 131 MARS 1917 C=»QC3 PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES D0C3 Abonnement 9 Francs. ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N" 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnemant i 9 Franc* 1 REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES COIN DE TRANCHÉE. — Voilà comment les soldats, pendant de longues heures, restent dans la ...