Jouw zoekopdracht * heeft 368 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Advertentiebladen

Filters

Soort

Film and cinema

After the invention of film at the end of the nineteenth century, it didn’t take long for cinemas to pop up everywhere and become widely popular. According to an article in ‘t Volk van Ronse, Belgium already counted 635 cinemas on the eve of the First World War. During the war this growth continued along the same lines. Movie theaters ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

te .TA ARC A NO - Nr 8 10 centiemèn het nummer. Cent. 15 Rpntftmhftr 1Q17 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiaenaansbelanaen De huurder is gemachtigd een vermindering van huishuur te eischen in verhouding der waardvermindering van het verhuurde goed, als deze gansch | of gedeeltelijk vernield is. (B. W. art. 1722). j Le ...

Feuille d'annonces de Bastogne et de l'arrondissement

...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JAÂRGÀNG - N< 3 10 centiemen het mimmer. Gent, 15 April 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe d8 la Société Eigendom maakt de waarde uit van den mensch Eigenaapsbelancjco | I La proprièié constitue !a valeur de l'homme Dit blad versehijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le îS de chaque mois. Al wat het blad ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

ïï l Vijfde Jaargang Nr 11 December 1918 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELANGEN van t Arrondissement Gent ABONNEMENTEN & AANKONDIGINGEN : ABONNEMENTSPRIJS : i , r. .. . __ Voor leden : 1 frank per jaar Zich wenden : Clementinalaan, 27. w ■ . , -, , ' voor met leden 3 » » » A.LG-JEJVLEENJE FLBJDACTIE : IM. L. CLAEYS, ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2e JAARGANG - Nr 8 0 centiemen het nummer. Gent, 15 September 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschapp Organe officiel de la Société Eigenaapsbelanqen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTAFtlSHUIS, ^Winkelstraat, 1, Gent. Berichtgever van onroerende goederen Bulletin Immobilier ABONNEMENTSPRIJS ■ REDAPTIE EN REHEER ■ ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2e JAARGAN - Nr 9 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 October 1915 DE EIGENAAR Offieieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.HISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. REOACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onrcerende goederen toebehoorende aan de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

,N° 21 Dimanche 26 Mai 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD KLEIIVE AAlWO^ DIGMGEV AliONNEMENTSPRIJZEN. " PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

_ ABONNEMENT : j II /& . PrIJ» der Inlasachlng A V \' /y> V- 15 oentlemen den drukregel. in. Een blad afzonderljjk S centiemen. s~\ f % pV * / Afc. 30 centiemen do roklamen voor de annoncen . Het bestekoop on meest verspreid nieuwsblad ^ V K #> 1 fr- don drukregel do reklanion oC gerech- — der provincie Limburg. V f ? M ' torbjke ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 2 Dimanche 11 Janvier 1914 96" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOI! VA IN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

In* 4 Dimanche 24 Janvier 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 6 Dimanche 11 Février 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOTJVAIN ABÔNNEMENTSPRÏJZËN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Per jaar G.oO fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Pagina's