Jouw zoekopdracht * heeft 368 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Advertentiebladen

Filters

Soort

Film and cinema

After the invention of film at the end of the nineteenth century, it didn’t take long for cinemas to pop up everywhere and become widely popular. According to an article in ‘t Volk van Ronse, Belgium already counted 635 cinemas on the eve of the First World War. During the war this growth continued along the same lines. Movie theaters ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I 20 Dimanche 14 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN I Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

Vingt-quatrième Année.— 11 Avril 1914 N° 15 - 11 April 1914. - - VlER-EN-TWtNTJGSTE I AARGANG k G E N C E de Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP san Verkoopinger^ en V" e rhiii'i n'-i' , ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIR de la ville et de la province d'Anvers PISIRIBUf, GRATLTIKMEN r CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFfo. Des numéros ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 3 Octobre Î915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

i Vingt-quatrhème Année.— 28 Mars 1914 •- N° 13- 28 Maart 1914. — vi er-EM-twi NTIGSTE [aARGANG I i HENCE DE Ventes et Locatioi L'IMMOBILIER AGENTSCHAP san erkoopingeq EN Verhunngen M ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE T~WEKELIJKSOH AANKONDmiNftSBLAD de la ville et de la province d'Anvers exposition* voor àe staà etl provincie Auiwerpea ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 13 Dimanche 31 Mars 19U infle mmnJLés JOURNAL DES PETITES AFFICHES fWEEKBLAD vu ItLEME AAJVKONBIGINGE1V M ï&fvi ' Tr,-"-:j.tir;-rJcU!5ii»aBaasji#««.4M,y»TffflBWFSi«^M»gB»3BWMagww .if^'VfceÂ^&3aBw»iiiiii i m ■iMiig^y.w.r^aijaaaaijaai ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 13 Dimanche 1en Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPIUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het numraer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

AANKONDIGINGSBLAD ABONNEMENT: PEH JAAR, voor de stad fr. 2-00 Id. voor buiten fr. 2-60 Een blad afzonderljjk K centiemen. Set bestekoop en meest verspreid oieuwsblad der provincie Limburg. Wekelijksche oplage: 7000 exemplaron De iiwchrijvingen worden vooraî botaa'é. PpIJs der Inlasaohlng 15 centiemen den drukregel. 8 0 centiemen de reklamen voor ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JAARGANG - Np 6 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1916 DE EIGENAAR oKS dfiaMSSéappij Eigenaarsbelangen Le droit de propriété est une création sociale. — Les lois ne protègent jjll Het recht van eigendom is eene maatschappelijke schepping. — De wetten non seulement la propriété, ce sont elles qui la font naître, qui la déter- ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2e JAARGANG - Np 12 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 Januari 1916 DE EIGENAAR SÏLe.elofS3etrsSrhappli Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTAFIISHUIS, Winkelstraat, 1, G-ent. REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, « * Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maat- schappij ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

«S. « » • 4 \ ^ J Mf * Q •m«\a/ .< ^ >■ ■ VlER-EN-TW [ NTIGSTE JAARG\NG V 1NGT-QUA ! KlI AGENCE DE Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGENTSCKÀP san Verkoopingeq en Verhunngen ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE de la ville et de la province d'Anvers DISTRIBUÉ GRATUITEHE.N F CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFÈb. Des numéros peuvent être ...

Pagina's