Jouw zoekopdracht * heeft 170 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Daensistische pers

Filters

Soort

Eingefallene Gesichter

Schätzungsweise 180 000 Belgier arbeiteten ab 1916 als Zwangsarbeiter in deutschen Diensten. Besonders der Abtransport belgischer Zivilisten nach Deutschland rief eine Woge von Protesten hervor. Die belgische Exilregierung sprach von Sklaverei, und aus dem Munde von Kardinal Mercier wandte sich die katholische Kirche entschieden gegen die ...

Hollow Cheeks

From 1916 onwards, an estimated 180,000 Belgians were forced to do hard labour for the Germans. The deportation of Belgian civilians to Germany especially provoked a wave of protest. The Belgian government in exile called the forced labour slavery, and speaking for the Catholic Church, Cardinal Mercier took the Germans to task for the ...

Visages creux

On estime à 180 000 le nombre de forçats belges au service de l'Allemagne à partir de 1916. C'est surtout l'évacuation de civils belges vers l'Allemagne qui déclencha une vague de protestation. Le gouvernement belge en exil parla d'esclavage et l'Église catholique par la voix du Cardinal Mercier fulmina vivement ...

Neujahrswünsche und Gewehrfeuer

Nach dem spontanen Weihnachtsfrieden vom Dezember 1914 war der Heeresleitung an einer neuerlichen Verbrüderung zwischen den kämpfenden Parteien nicht besonders gelegen. Zu Silvester und am Neujahrstag knallten Gewehre und donnerten Kanonen wie ehedem. Dennoch versuchten manche Soldaten, dem ersten Jahreswechsel an der Front etwas Festliches zu ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Vooruit voor algemeen Stemrecht Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per niimmer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijvejmen aan het hoofdbestuur, Vooruitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor ...

De werkman

45« JAARGANG N*2300 9 Februari 1917 Ho*M«ps#Her : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : , RANZ DAENS & ZUSTER De nieuwe Bisschop van Gent ■ De nieuwe Bisschop van Gent, die deze week is benoemd ge worden in de plaats van Mgr. Stille-ma - s Kanunik Seghers, pastoor-deken van St. Jan-Baptiste te Gent, geboren te Gent in 1855, ...

Klokke Roeland: weekblad voor stad en dorp

KLOKKE VOOR EN DOOR HET VOLK Christen Volksgezind Weekblad Mijn naam is Roeland, Als ik klep is het brand, Als ik luid, o heil en glori* Is 't victoiie In Vlaanderenland. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR ijaarafr.; 6 maanden 1,75 fr.; 3 maanden 1 fr. (Voor 't buitenland 5 fr. 's jaar»). Men achrijft in ten burcele, Keizerlijke Plaats, 65, ...

De werkman

De Werkman 45e JAARGANG N° 2318 15 Juni 1917 Hcofdopsteller i Volksvertegenw. DAENS. Prijs : 4 ctm. Drukkers-Uitgevers j FRANZ DAENS <& ZUSTER — BERICÎIT UIT PLICIIT — Door den gedurigen losbandigen opslag van 't Papier vinden wij ont gedwongen den prijs van DE WERKMAN te zatten op 4 centiemen in plaats van 3. 't Js een conditie ...

De werkman

* r rmlt ir* ^rx: ■S ipj W*** r' *Sm4 \ -i V 45e JAARGANG N° 2327 17 Augusti 1917 ïioofdopsteller s VolksvertegMw. DAENS Prijs : 4 ctm. Drukkera-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER Aanbevolen BOEKEN ; Twee Zielen, volledig Ver-haal, 60 c : — Jati zonder Vrees, merkweerdig, zeer boeiend, 65 c.; — Jantje de Voddenraper, oj 't gouden Hart, ...

De werkman

2255. il i ~ nm nu m I7| Maart 1916. •u 44- Jaarga&fç. imu g—ts s y S? 2 - S » f ;ii!Il S il | a-f à I ^ © -g 5 ^ c > i 2 « M « « 5 e « 'S > o <•> ^ "ri to - <o 2" £ <» a c ^ — a» e; vd "S w £ 4- S .H, "*"* »-y Q.J CO ** rf 3 c ,Q S t N W 'ï . _ q; .Q • - fll C ^ !/) , £! <u ...

De werkman

De Werkman 45e JAARGANG N° 2326 10 Augusti 1Ç Q17 HrtevfHnnstellar S Vnlkswrf-porAnur nàKNK Priis : 4xtm. ïifrrpf/p'rc * RDAKI7 r^APfMQ ;CV OTfCî? ' Emilius-Joannes SEGHERS door de barmhartfgheid Godsen de ger.ade van den ; H. Apostelijken Sto. 1, Bisschop van Gent. Aan de geestel^ken en de geloovigea van het Bisdom Gent, zaligheid . en zegen ...

De werkman

De Werkman 44e JAARGANG N° 2285 27 October 1< ttoofdoosteller : Vn1ksvefte»enw. DAF.N5 mm wmm wmmamm mmmmmm Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTEI VALSE GERUCHXiÊN Volksvertegenwoordiger Daens er wordt op u gekabast. — I! hoor het, geliefde menschen, zonder verwondering. — Zonde verwondering ? — Och ja, nademaal er zijn die van ...

Pagina's