Jouw zoekopdracht * heeft 368 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Advertentiebladen

Filters

Soort

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 42 Dimanche 20 Octobre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD vi\ liLEINE AA\R(i\IU(;i\GO % ABONNEMENTSPRIJZÉN. PRIX D'ABONNEMENTS. -AANKONDIGINGEN. "'ANNONCES. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

¥ JÂARGANG - N< 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 lei 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij ï Organe de la Société De ware démocratie vereischt dat aile eerlijke lieden, zoowel de armen als de rijken, in voile vrijtieid, over de vruchten hunner arbeid en de opbrengst hunner goederen, beschikken. Eiqenaarsbelanqen motif La vraie ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 16 Dimanche 21 Avril 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES VWËEKBLÂf) van liLEME AANKONDIGINGER ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester . ' . . . 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet nuffimer .... 0.25 fr. Le numéro 0.53 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page-se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 1 Dimanche 7 Janvier 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ÀBONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester . . • . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 4.75 fr. per jaar meer voor het PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ..... . G.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 7 Maart 1914 N" 10 Een-en-Vij ftigste jaargang ÇJ 7 TE HUREN" Te bnrca tcrstonà, workiauushuiaou, iu du Dreonistraat, oude Velodromo. Adres: Havormarkt, 22, Hasselt 'îelmrëfl grond ongevoor 2 bunders, Curin-»erhoide, aan do Engelenwinning. Adros: jdv. Albert Willoms, op Terpoorten, t/s. "Te horen beemd Haegebroek (aan de ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

M As*/.., ^ ABONNEMENT: PER JAAR, voor de stad fr. 2-00 Id. voor buiten fr. 2-60 Een blad aizonderlijk s centiemen. Het bestekoop en meest verspreid nieuwsbli dor provincie Limburg. Wokelijksche oplage: 7000 exemplares De inachrijvmgen worden voorsf betsalà PpIJs cfer Inlasaohlng J 16 centiemen den drukregei. 80 centiemen de reklamen voor de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

NI* 32 Dimanche 8 Août 1915 9T année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2e JAARGANG — Np 6 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA^FLISHTJIS, Winkelstraat, 1, Gent. BEHEER EN REDACTIE : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende gcederen toebehoorende aan de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Pagina's