Jouw zoekopdracht * heeft 368 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Advertentiebladen

Filters

Soort

Film and cinema

After the invention of film at the end of the nineteenth century, it didn’t take long for cinemas to pop up everywhere and become widely popular. According to an article in ‘t Volk van Ronse, Belgium already counted 635 cinemas on the eve of the First World War. During the war this growth continued along the same lines. Movie theaters ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN 1 Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote aankomst van kerkboeken en paternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,25 fr. DEN KILO. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand arrivage de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES NES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diesl Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une à ...

Het ideaal der geïllustreerde bladen

J HET IDE A AL W der Geïllustreerde Bladen. 8p 14 4 Il II-. mu r\r i I T"i T?T\ T? T i 1 „ Il 6 Juni 1914. Il UltpaVB JOH. DE L1EFDE, litreeht. Tie„d. Jea-sans, VERSCniJMT W E KE LIJ K S. , M H De Vroolijke Bruiloftsgast. 1 19 JBoekjes met vrooiyke en dram voordrachten en liederen, waarbij: De rerdweaeo Kessier, Apenliefde, Jut pas op je ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 339 ASSURANCES. Incendie, vie, acci- I j dents, vol, glaces, achats immeubles en rentes viagères, par Compagnies de 1er ordre. — Conditions avantageuses. — S'adresser à M. PROVOST, huissier, MaTché-aux-Grains, 21, à Louvain. 489 27 Maison J. Vandeplas manufacture Royale des Pianos " BERDEÏÏ „ Occasions depuis 300 francs ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

ABONNEMENT: "M 1 \ PrIJ» der Inlasuchlng PER JAAR, voor de staa ir. 2-00 _ . % p B B 1 % Kj >6 centiemen don dfhkrego:. ■d voor buiten fr. 2-50 _» ' 7 80 centiemen de reklamen voor de annoncen ' Bon blad afzonderlijk 5 centiemen. 1 \ !.. ^ S ^ « fr- den drukregel de reklamen en *erecb V Het bestokoop en moest verspreid nieuwsblad. Mf ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

Vingt-quatrième Année.— 11 Avril 1914 N° 15 - 11 April 1914. - - VlER-EN-TWtNTJGSTE I AARGANG k G E N C E de Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP san Verkoopinger^ en V" e rhiii'i n'-i' , ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIR de la ville et de la province d'Anvers PISIRIBUf, GRATLTIKMEN r CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFfo. Des numéros ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

Vijfde Jaargang Nr 10 November 1918 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELAN6EN van t Arrondissement Gent ABONNEMENTEN A AANKONDIGINGEN : ABONNEMENTSPRIJS : , -- Voor leden : l frank per jaar Zlch wenden ■ Clément,nalaan, 27. ftW met leden : 3 » JLLjGEJVLEENE FLEDJk.CTTJS7 : M. L. CLAEYS, Rabotstraat, 69. Beheerder van M. A. COPPENS, ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

- — Zaterdag 14 December 1918 Twee-en-Vij 11igste jaargang- Te Huren Te liuren terstond bouwland gelegen te Zonhoven, ter plaatsë Delleheide, in huur bij Guillaume Welkenhuizen. Voor de condiliën zich le wenden ten bureele van dit blad. Te liuren terstond buis met hof, dienstig voor beambte of rentenier, gelegen Kempiscbepoort, 61, Hasselt. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 16 Dimanche 21 Avril 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES VWËEKBLÂf) van liLEME AANKONDIGINGER ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester . ' . . . 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet nuffimer .... 0.25 fr. Le numéro 0.53 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en plus ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

VJ / Ë~ UREN [e tiorco Lors Loi, d, wtirkm&nsliuuen, in u« jreorustraat, oudo Vélodrome. ^dres: Havermarkt, 22, Hasselt ^ fe haren grond ongeveor 2 bunders, Curin-jfheide, aan de Engelenwinnlng. Adres: f. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. fTWen beemd Haegebroek (aan de Hoog-ng) in porc, aan 3,50 de roede. — Zich te ,ndo'i bii Mr Albert ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

3e JÀARGANG - Nr 3 10 centiemen het nummer. Gent, 15 April 1916 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.FIISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. inra-iT—n—tt"--t■[■■munir ■ I I «i ■ il Ill—IHM I—11—■■■ — !■ I — REOACTIE ...

Pagina's