Jouw zoekopdracht * heeft 13 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Turnhout

Filters

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdagg22JAugustus 1914 - JSr 34 - Vijï-en-Zeventigste jaargang ADVERTENTIEN. lft eentiemea per drukregeJ ■ DE KEMPENAAR ABÛMfîMENïPRI fS Voor België 5 fr. Voor Nederland 2 goitî SI ceuteii DOOD VAN X H. P1VSX Donderdag avond werd hier de telefoni-sche tijding aangebracht dat te midden van de vreeselijke rarnpen welke België. ...

Pagina's

  • 1
  • 2