Jouw zoekopdracht * heeft 12662 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Katholieke pers

Filters

Soort

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 27^Juni 1914 N ' 26 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuiion, in de Breemstraat, oude Velodromo. Adres: Havermarkt, 22, Hasselt Te lmren grond oogeveer 2 bunders, Curin-gorheide, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te îiaren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. aan ...

De Belgische standaard

Stichttr-Bestuurder€. Ildefoks PEETERS ; OpaUMm : M, E. Bblfaim, L. Dittiers, p3 .iKKTXAMB Van naît. SkmnfcDHW. D* VAS DE ?BRKl. Or I. Vâ4 OB WOKSTTHB. JDBL flLLIABRï ebonnemeauprijs. Voor soiditcn : Vocr i »*and Jr. 2,33 — Yoor a jnwmdsn îr. 2,je — Voor 3 sa**nde*» fr. <.75 4 I ISiet soldaten in 't lacd : Voor 1 aaaand fr. 1,75 -- ...

Pagina's