Jouw zoekopdracht * heeft 368 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Advertentiebladen

Filters

Soort

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 3 Dimanche 20 Janvier 1918 100 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Uet nuramer . . . . - 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zieli te Leuven, bij YAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES IWEEKBLAD v %\ RLEME A AXK.0 N DIGfiNGElY ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester . , . . 2.50 fr. Per jaar ....... 7.50 fr. Het nummer .... 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

VhNGT-QU ATRIîfeM E ANNÉE.— ^4 Janvier IJlfr. - N° 4 O/t Ta mi «a r»i I Q 1 4 — VfF.R-RN-TWI NTIGSTE lAARGANG k G E N C E DK Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGENTSCHAP van Verkoopingerç EN Verhuringe& ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIREWEKELIJKSCH AANKONDIGINGSBLAD v de la ville et de la province d'Anvers "Xs.t.on voor de staà e* ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 10 Januari*1914 N 2 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN terstond, werkmansimizen, in de u£l aat, oude Velodrome. Havermarkt, 22, Hasselt jjjttî grond ongeveer 2 blindera, Curin-de, aan do Engolon-winnlng. Adres: Iboi t Willems, op Terpoorten, t/s. cf beomd Haegebroek (aan de Hoog-(n parc, aan 3,50 do roede. — Zich te u t;j M? Albert ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

l'WEEKBLAD v %\ IiLËL\i: AA.\liO.\'I)M;L\€E.\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDLGINGEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Perjaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 regels : 1.25 fr. ; voorts 0,40 fr. trois lignes : 1,25 fr. ; au delà Het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 278 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote keus van kindervelos. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle ds ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2^ JÀARGANG - Nr 11 10 centiemen het nummer. Gent, 15 December 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen » _ . . 1 S"* À van het arrondissement Gent Zetel : NOTA.HISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 13 Dimanche 1en Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPIUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het numraer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 9 Dimanche 3 Mars 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEIiBLAD v i\ KLE1AE AANKONDIGINGEN ABONNEMENTSPRIJZEN. P1UX D'ABONNEMENTS. - i Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre . . . 2.50 fr. Perjaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. {.73 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Le commerce: journal Belge gratuit d'annonces, distribué à Bruxelles,...

1er année - n° i Distribué gratuitement à ®*©ni|8l^ip©s chaque semaine- 7 Février 1915 ADMIMISTRATION : 9, rue de l'Espérance Boul. ! éopold 1! Molenbeek-Bruxelles Le Commerce Publicité On traite à forfait Journal Belg*e gratuit d'annonces, distribué à Bruxelles, faubourgs et environs. Fabricants et Commerçants : Pour vendre il faut ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 470 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salis dô ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Pagina's