Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 2( Dimanche 1 Juillet 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES T1TT! ï/A"R"ROFlTC TilTTVATTVr ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Per trimester 2 00 fr Par trimestre .... 2.00 fr. Gewone aankondiging van eea tôt Les annonces ordinaires de une à „ . .... • . _ * • • • „ , | 3 regels : ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

In* 4 Dimanche 24 Janvier 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 25. Prijs per nummer 5 centiemen. Zondag, 24 Juni 1917. De Gazet van Leuven ^ \^-T^======= □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Alle^Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postoheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS Belglii : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Vîen schrijft in bij het Beheer oi op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

m 19 Dimanche 7 Mai 191( 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ; ■- ———■— - , Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paie ~ MéO centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN* 35 Dimanche 1 Septembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEML© ¥am I1LEME AAMKÛMMGMGErf ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ! Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. ; Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 iï. Le numéro 0.25 fr. ; 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang , Dr 34. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag\ 26 Augustus 1-917 De gazet van Leven Weekblad voor het arrondissement Leuven v^-' r i i □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—i Voor 6 maanden . . 1,25 fr. j I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE|BRIEFWISSELINQiTE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ...

Uilenspiegel van Leuven

leijv mm BEHEER en OPSTELRAAD : 44, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. OP MET EXAAM DE WAAL.. DE VLAMING... En zeggen dat aile Belgen gelijk zijn voor de wet ?! Abonnementén : Één jâàr, 5.00 fr. — Zes mâând, 2.50 fr. — Drie maànd, 1.25 fr,. EERSTE JAARGANG NUMMER 9 Prijs : 10 Centiemen ZONDAG 31 MAART ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 45. Prijs per nummer : 5 oentiem Zondag, 11 November 1917. De gazet van Leuven y,, I—I I. ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Poatoheok-rekenlng Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Uilenspiegel van Leuven

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 6 Dimanche 11 Février 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOTJVAIN ABÔNNEMENTSPRÏJZËN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Per jaar G.oO fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 19 Dimanche 10 Mai 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Pagina's