Jouw zoekopdracht * heeft 90 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • L'écho de Belgique

Filters

Reeks of titel

L'écho de Belgique

De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription : is, çd, for three months. No. 36. VRIJDAG, MEI 28, 1915. Price ld. DE DUITSCHERS IN BELGIE. ITALIE IN DEN OORLOG. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and ...

L'écho de Belgique

Tetephoon: Contrai 1286. De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. çd, voor drie maanden. Subscription : is, gâ, for three months. No. 37. VRIJDAG, JUNI 4, 1915. Price ld. DE NIEUVE LECERWET. DE BELGEN IN IERLAND. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, ...

L'écho de Belgique

Telaphoon: Central 12 86. -y • Registercd at the General Post Office as a Newspaper. 3De Stem utt JBeïgte U'£cbo be 35elqtque Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 1s, çd, voor drie maanden. Subscription s îs, 9d, for three months, No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRÏEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Po3t Office as a Newspaper Tetophoon: Central 12 86. 16 Blatlz. wm —IM— ■ III IIII MM I I IIIIW msa De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie raaanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 39. VRIJDAG, JUNÏ 18, 1915. Price ld NOUVELLE LETTRE ...

L'écho de Belgique

Vr 77 tm~ 12 BÊadz. Registerad at the General Post Office as a Newspaper TtltpluMni Central 12SI. De Stem uit Belgie G°d en Vadej.y A°° \ L'Echo de JBelgique Bureel: 55, Russell Square, W.C Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : xs, gd, for three months. No. 41 Oplage 17,200. VRIJDAG, JULI 2, 1S15. Abonnement voor Holland : 1 ...

L'écho de Belgique

2 ' (Van de verzameling blz. 364) L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UIT BELGII gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-oitor " gaan welke het handteeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in België, zooals ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UIT BELGIE (377 77) 3 GEEN DAGBLADEN MEER. DE ELEKTRISCHE AF-SPERRING DER GRENS. HET LEVEN OP DEN BUITEN. OP ONZE LEZERS doen wij een beroep obi eoove«l mogelljk ons het nieuws te willen maedeelen dat zij van huis ontvangen. Zijn wij niet allen van eene famllie tegenwoordig? Wij meenea natuurlijk het nieuws dat ook ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Ne'wspaper. Tolephoon: Central 12 86. t2BladZ De Stem uit Belgique Bureeî : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs, çd, voor drie maanden. Subscriptton : is, gd« for three months. No. 44. Oplage 18,000. VRIJDAG, JULI 23, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fi 1 H voor Frankrijk : a fr. 1 KARDINAAL ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapcr. Telephoon: Central 12 86. BW 12 Bladz. De Stem L'ECHO de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russeil Square, W.C. A Abonnement : 1s. çd, voor drie maanden. Subscription : is, çd, for three months. No. 45. Oplage 18,500. VRIJDAG JULI 30, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 fi voor Frankrijk a ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspa Telephoon: Central 12 86. • c ~ ^ 12 Bladz. Ooà en Vac'e/./ A°°' JL \ ( De Stem I'Echo de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd. voor drie maanden. Subscription : îs, gd, for three months, No. 46. ^Oplage 19,0c VRIJDAG, AUGUSTUS 6, 1915. Abonnement voor ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office ac a Newsp; Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months. No. 47. Oplage 19,600. VRIJDAG, AUGUSTUS 13, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 fl voor Frankrijk. 2 fr. -LW« DE ...

Pagina's