Jouw zoekopdracht * heeft 244 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Satirische pers

Filters

Soort

Pourquoi pas?

Pourquoi Pas? GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR L. DUMONT-WILDEN — G GARNIR — L. SOUGUENET ON LES A EUS... Dessin d'Amédée LYNBN Neuvième Année. — N* 228. Le numéro : 50 centimes Jeudi 12 Décembre ...

De afrosser

weékblad ROST AF WHS 'T VEBDIENT ABONNEME'NTSPRIJS : 3 frank per jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. Hulde aan onze Dapperen! — Daar is vader ! — Hoera voor onze ...

De afrosser

Vijfde jaar. - Nr 18. - 3 Mei 1914. DeAfrosser WEÉKBLAD ROST AF WIE 'T VERDIENT De Schoolwet in den Senaat Beneden (van links tôt rechts) : Renan, Napoléon I, Voltaire, Fortalis. Boven : ZjOdewijk XIV, Caton de Ovide, Edmond Picard, ...

Uilenspiegel van Leuven

EERSTE JAARGAXG NUMMER 11 Prijs : 10 Centiem ZONDAG 14 APR1L 1918 Ab mementen : Een jaar, 5. 1 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. LEUV EN BEHEEK en OPSTELR AAD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. EEN FRANSKIUONSCHE DR001 HUN FEESTGETIJ ! De Flaminganten aan de ...

Pagina's