Jouw zoekopdracht * heeft 2421 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Frontbladen

Filters

Soort

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

NUMMER 24 MEI 1917 Het Poperinghenaartje A V V C V Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Popering'he Beheer : M. LAIBRECHT leeraar aan het eollege, nu aalmoezenier Villiers-le-Sec (Calvados) De Paus. 't Was in 't jaar 1899 'dat de tsaar der Russen Nicolas II, aan den Paus van Rome een nieuwe werking voor den wereldvrede ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Tweede Jaargang Nr 5. 22 Mei 1919. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DESCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : G. DE CLERCQ, gemeenteschool, Hei-Kruis, Brabunt. Aan onze Lezers. Sedert geruimen tijd zagen onze trouwe lezers te ...

Mechelen aan 't front

* ' «SfKleO - Yser, Janaafi 1917 Nummer 3 A an aile clapperen uan 't aloude Mechelen een zalia Nieuiuiaar ! Dit iaar zijn we weer te huis! Dit jaar zijt ge, huisuaders, bij uwe cfierbaren, zijt ge, uerloofden, bij uwe beminde, zijt ge zonen bij uwe ouders terug. Telt de maanden af ! Een laatste pogen en de uuige moffen ontuangen den genadeslag ! ...

Gazetje van Thielt

...

Gazette van Wielsbeke

...

Malonne aux armées

MALONNE AUX ARMEES N° 13 nirfirtpur Nirnlns MF.VSMÀ1MS D. 1 £>5 A.B. JANVIER 1918 Fublkaticn autorisée par l'Autorité Militaire Adresser toutes les communications o Nicolas Meysmans, D. 195 A. B. ou à Monsieur l'abbé A. Felten, aumônier militairt attaché à la place Belge de Paris, 57, boulevard Beaumarchais, Paris (III"). ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

N11 aiéiio ô. PUBlJcATlON AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ' MILITA) H H 10 Nov. 1917. L'ECOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE poui" les Membres de 1'Enseignemenl primaire et moyen. : TLJ DSC H RI ET voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwi js. Rédaclion : R. GOBERT, 1. M. I. ()., Sain#Adresse. Prix de l'Abonnement : ...

Turnhout en omstreken

APRIL 1918. — X» (3. MET TOELATING DER KRIJGSOVERHEID. . ^aaas3Ba@8îEs *m é}£SJâ1?®JI2&EKÏ <! : : ^ K0STEL00S OOELOGSBLÂD ooor de soldâtes der kantons ARENDONCK MOLL - - - - TURNHOUT WESTERLOG Hestuurder: E. H. JQZEF JÂHSSENS Lefjeraalmoezenier D. G. PORT-BAIL, MANCHE BRIEFWISSELAARS : Voor Arendonck en Westerloo, E. II. Van ...

Int' nous autes: journal de guerre pour les communes d'Ittre, Haut Ittre...

INT flou; AUTES W*9 et 10. — OCTOBRE & NOVEMBRE. VICTOIRE T A| Dieu soit loué ! Ce n'est plus un rêve, cette belle page qu'I. N. A a repro- Èt duite dans ses numéros de janvier et mai 1917, où on racontait avec force èv détails la rentrée solennelle du Roi à Bruxelles ! Ce moment qui semblait si J loin alors est arrivé et ...

Pagina's